Choć nowa Rada Gminy działa od niespełna miesiąca, już osiągnęła pierwszy, poważny sukces. 17 grudnia pięcioosobowa delegacja pojechała na spotkanie z dyrekcją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, aby rozmawiać o aktualnej sytuacji gminy i o możliwych scenariuszach wyjścia z kryzysu. Choć spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia, radni wyszli z niego w minorowych nastrojach.

W następstwie tej wizyty tuż przed świętami dotarło do Urzędu Gminy pismo ze szczecińskiego RIO informujące Przewodniczącą Rady Gminy Agnieszkę Tasarz o decyzji Kolegium RIO. Wynika z niego, że zmieniono wyznaczony przez Izbę termin ultimatum na uchwalenie i przedstawienie do zaopiniowania programu postępowania naprawczego. Dotychczasowy upływał 31 grudnia, nowy daje 45 dni od dnia wpłynięcia pisma. Tym samym udało się wywalczyć ponad miesiąc na przygotowanie planu naprawczego, który będzie mógł zostać przez RIO zaakceptowany, co z kolei jest jednym z głównych czynników wydania przez tą instytucję pozytywnej opinii w sprawie udzielenia nam pożyczki ze skarbu państwa.

Termin nowego ultimatum upływa 5 lutego. Co się stanie, jeśli nie zostanie on dotrzymany? W piśmie z 18 grudnia nie ma o tym mowy. Zostają spekulacje – możliwe są bowiem różne scenariusze łącznie z tym na tę chwilę najgorszym, ale też bardzo prawdopodobnym, czyli wprowadzeniem komisarza.