Narosło wiele wątpliwości po ostatniej majowej sesji w kwestii uchwalenia planu naprawczego, wieloletniej prognozy finansowej i poprawek do budżetu. Czerwiec był dla radnych miesiącem pracowitym, ale przyniósł postęp w tej sprawie.

Patrząc chronologicznie 8 czerwca delegacja Rady Gminy Rewal pojechała do szczecińskiego biura Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby porozmawiać na temat wspomnianych dokumentów. Jak się okazało, słuszność mieli radni, którzy uznali, że nie można wspomnianych uchwał głosować w pakiecie i tylko zatwierdzenie przez RIO planu naprawczego pozwoli na uchwalenie pozostałych dwóch dokumentów. Pracownicy Izby zadeklarowali podczas spotkania, że postarają się zaopiniować plan naprawczy dla gminy Rewal w najszybszym możliwym trybie, czyli do 20 czerwca.

Jak się okazało, słowa dotrzymali, a plan otrzymał opinię pozytywną, co miało miejsce po raz pierwszy, odkąd rozpoczęto starania o naprawę naszej katastrofalnej sytuacji finansowej. Dzięki temu już 21 czerwca Rada Gminy Rewal mogła się pochylić nad poprawkami do budżetu. Na posiedzeniu połączonych komisji pani skarbnik Iwona Bulanowska podziękowała radnym za ich inicjatywę, która umożliwiła dalsze procedowanie nad naprawą finansów gminy. Podczas nadzwyczajnej sesji dyskusja była krótka. Poprawki do budżetu uwzględniające zalecenia RIO oraz założenia planu naprawczego zostały uchwalone i dokument będzie mógł trafić do oceny do Izby. To zaś wstrzyma procedurę unieważniającą bezzasadne uchwalenie w maju prognozy finansowej, zgodnie z zapewnieniami RIO uzyskanymi przez panią skarbnik. W efekcie jest szansa, że w najbliższych tygodniach te dwie uchwały (zmiany do budżetu i WPF) zyskają opinię pozytywną, co z kolei stanowi wymóg przy staraniu się o słynna pożyczkę ze Skarbu Państwa.

Kiedy takie wsparcie ze strony rządu mogłoby się pojawić? To trudne pytanie. Nie było niestety na sesji wójta, ale pani skarbnik wyrażała przekonanie, że decyzja w sprawie pożyczki nastąpić może już z nastaniem jesieni. Trzeba jednak pamiętać, że podstawą do udzielenia jednostce samorządu terytorialnego takiego wsparcia jest nie tylko złożenie formalnego wniosku z wymaganymi dokumentami, ale także przekonanie osób decydujących o możliwości spłaty tego zobowiązania. Czy zatem warunkiem sine qua non dla wsparcia ze Skarbu Państwa będzie ustanowienie w gminie komisarza? Przekonamy się zapewne jeszcze w tym roku.