Zapowiadaliśmy wcześniej informację na temat zmian w uchwałach śmieciowych, które we wrześniu uchwaliła Rada Gminy Rewal. Generalne zasady pozostaną bez zmian, za to różnice tkwią głównie w szczegółach.

Systematycznie zmniejszana jest ilość osób i podmiotów gospodarczych, które rozliczać się będą „od kubła” (od teraz tylko nieruchomość niezamieszkałe) oraz ryczałtowo (tylko domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 4,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody, gdy mamy do czynienia z odpadami segregowanymi, oraz 18,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody, gdy odpady nie są segregowane.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będą następujące stawki opłat:

Pojemność pojemnika na odpady Stawka za pojemnik, w przypadku kiedy odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny [zł]
Stawka za pojemnik, w przypadku kiedy odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny [zł]
 60 l 13,50 27,00
 120 l  24.00  48,00
240 l 45,00 90,00
 1100 l 196,50  393,00

 

W przypadku domków letniskowych obowiązywać będą następujące stawki:

Łączna liczba wywozów odpadów z pojemnika Ryczałtowa stawka roczna od jednego domku,
jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny [zł]
Ryczałtowa stawka roczna od jednego domku,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny [zł]
17 408,00 816,00

 

A takie stawki dotyczyć będą nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych:

Pojemność
pojemnika na odpady
Łączna liczba wywozów
odpadów z pojemnika
Ryczałtowa stawka opłaty, w przypadku
kiedy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny [zł]
Ryczałtowa stawka opłaty, w przypadku
kiedy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny [zł]
120 l 17 408,00 816,00
240 l 17 765,00 1530,00
1100 l 17 3340,50 6681,00

 

Warto zwrócić uwagę na wprowadzenie możliwości płacenia w formie inkasa. Uchwała powołała trzech inkasentów: Józefa Wojno, Tomasza Dymiter i Marcina Petri. Praktyka pokaże, na ile to rozwiązanie się sprawdzi.

Zmiany dotknęły także wzór deklaracji. Nie będzie prostsza, ale tego należało się spodziewać. Zastosowano w niej możliwość określania wielkości zużycia wody oddzielne dla każdego miesiąca, co wprawdzie może utrudnić wypełnianie, ale też powinno pomóc w dopasowaniu opłat za śmieci do bieżących wpływów u właścicieli nieruchomości.

O reszcie proponowanych zmian wspominaliśmy nim jeszcze projekty uchwał trafiły pod obrady Rady Gminy. Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy bezpośrednio do uchwał.

1 komentarz

  1. Przemku zapomniałeś dodać,jeśli nieruchomość jest niezamieszkała a świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania to też będzie płacić od wody