Chociaż obecna tablica została umieszczona na pomniku dopiero w 1972 roku, ma on swoją dłuższą historię. Poprzedni obelisk poświęcono niemieckim mieszkańcom Małego i Dużego Niechorza poległym w czasie I wojny światowej. W sumie zginęło wtedy 19 osób, 12 mieszkańców Dużego Niechorza i 7 Małego Niechorza. Połączenie miejscowości i utworzenie jednej – „(Ost)Seebad Horst” nastąpiło dopiero w 1936 roku.

W marcu 1945 roku Niechorze było polem działań bojowych. Wojska 1. Frontu Białoruskiego dostały zadanie likwidacji rozbitej 11. Armii Pancernej SS oraz wycofujących się żołnierzy francuskiej 33. Dywizji Grenadierów SS. W nocy z 9 na 10 marca wojska niemieckie zostały zaatakowane, a ostatecznie Niechorze zdobyto 12 marca 1945 roku połączonymi siłami 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty oraz 7. Korpusu Kawalerii Gwardii Armii Czerwonej i 13. Pułku Artylerii Pancernej I Armii Ludowego Wojska Polskiego. Pomnik ustawiono na cokole niemieckiego obelisku w 27. rocznicę wyzwolenia Niechorza jako wyraz pamięci i wdzięczności społeczeństwa.

pomnik_zdobycia