W dniu 3 lutego 2015 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy. Na spotkaniu rozpatrywane były projekty uchwał do przegłosowania podczas najbliższej sesji zaplanowanej na piątek 6 lutego 2015.

Połączone komisje wybrały Agnieszkę Tasarz na delegatkę do Związku Miast i Gmin Morskich. Rada Gminy zdecydowała również o przystąpieniu gminy Rewal do Kontraktu Samorządowego, który ma być jedną z podstawowych form realizacji interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jest to szczególnie ważne w kontekście pozyskiwania nowych środków unijnych.

Przegłosowano także stanowisko poszczególnych komisji w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej w celu uaktualnienia regulaminu Gminy Rewal.

Ważnym posunięciem Rady Gminy jest także przygotowanie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rewal do spraw opracowania programu naprawczego w zakresie finansów Gminy.

Najważniejszą częścią spotkania było przedyskutowanie stanowisk poszczególnych komisji w sprawie wieloletnich umów dzierżawnych dla Parku Miniatur Latarni Morskich i dla Parku Wieloryba. Po negocjacjach zaakceptowano 27 letnie umowy. Właściciel Parku Latarni Morskich prócz dzierżawy zdeklarował się wykonać się drogę dojazdową, zaś właściciel Parku Wieloryba postanowił przenieść działalność gospodarczą do Gminy Rewal, przez co Gmina uzyska część zapłaconych przez niego podatków.

Podania o umowy dzierżawne mieszkańców Pobierowa, Rewala i Niechorza zostały zaakceptowane w zgodzie z oczekiwaniami składających.

W ostatnim punkcie obrad podjęto dyskusję na temat 30 letniej dzierżawy dla rewalskich rybaków na terenie przystani rybackiej. W związku z istniejącymi kontrowersjami Rada Gminy postanowiła przed podjęciem decyzji spotkać się z przedstawicielami Stowarzyszenia Ochrony Plaż i Klifów oraz ze wszystkimi zainteresowanymi w celu wysłuchania ich argumentów. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy.

Komentarz od redakcji

Część spotkania komisji dotycząca przystani rybackiej upłynęła w wyjątkowo nerwowej atmosferze. Wygląda no to, że konflikt istniejący od pięciu lat zamiast wygasać, przybiera na sile. W sytuacji w jakiej znalazła się Gmina Rewal niezbędna jest współpraca i poszukiwanie rozwiązań kompromisowych. Dlatego też niezwykle istotne wydaje się doprowadzenie do tzw. Okrągłego Stołu w sprawie przyszłości przystani rybackiej w Rewal, czemu patronować powinna Rada Gminy. Do czasu znalezienia kompromisu apelujemy do Radnych Gminy Rewal, bez względu na to, z jakiej są miejscowości, aby zawiesili prace nad uchwałą dotyczącą długoletnich dzierżaw dla rybaków, gdyż w obecnym kształcie nadmiernie roznieca antagonizmy w rewalskiej społeczności.