Dziś w pierwszy wtorek listopada obyła się, w trybie pilnym, nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rewal, w celu wprowadzenia poprawek do planu naprawczego.

Na początku października kolejny już projekt planu naprawczego sytuacji w gminie Rewal trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 26 października trafiło jednak do Rady Gminy pismo z RIO, gdzie znalazło się wiele zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu. Przypomnijmy, że plan naprawczy to podstawa, abyśmy mogli starać się o nisko-oprocentowaną pożyczę ze skarbu państwa na spłatę zadłużenia wobec parabanków i zobowiązań wymagalnych.

Radny Paweł Żoła skontaktował się z Jolantą Włodarek w RIO, aby omówić kwestię zastrzeżeń. Podczas spotkania w czwartek w Koszalinie udało się ustalić 6 podstawowych zastrzeżeń, jakie Izba miała do planu i których usunięcie było niezbędnym wymogiem, aby nie odrzucono projektu z urzędu.

  1. Pożyczka ze Skarbu Państwa nie powinna być wpisana w plan naprawczy i nie można na niej opierać naprawy finansów.
  2. W planie posługiwano się danymi za pierwsze półrocze 2015, podczas gdy dostępne są dane za III kwartał bieżącego roku. Konieczne jest uaktualnienie tych danych.
  3. Obsługa kredytów nie była umieszczona w wydatkach bieżących, tylko w wolnych środkach operacyjnych, co na papierze pokazywało bardzo dobrą kondycję finansową gminy, niezgodną jednak ze stanem rzeczywistym.
  4. Prezentując stan finansów gminy na koniec roku 2015 należy uwzględnić scenariusz nie najbardziej optymistyczny, ale najczarniejszy, gdyż będzie miało to wpływ na wskaźniki z trzech następnych lat, co może odbić się na nieprzyznaniu pożyczki (wskaźniki będą zbyt dobre).
  5. W przypadku wszystkich sporów sądowych będących w trakcie należy zakładać porażkę i konieczność zapłaty wnioskowanej przez powodów kwoty.
  6. W przypadku obciążeń hipotecznych należy podać konkretne kwoty, aby pokazać wyczerpywanie się potencjału finansowego gminy.

Przygotowując dokumenty do wtorkowej sesji, aby wszystkie te uwagi można było uwzględnić i poprawić plan naprawczy, okazało się, że nasze zobowiązania wymagalne oraz zadłużenie wobec parabanków wzrosło.
Wnioskowana kwota pożyczki powinna wynosić już nie 70,5 miliona złotych, ale aż 95 milionów!

Na szczęście podczas sesji zwołanej w trybie pilnym obecnych było 9 radnych, którzy przegłosowali korekty do planu. Teraz dokument trafi do RIO, które ma 30 dni, aby opracować ekspertyzę na temat wykonalności tego planu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest szansa, aby ekspertyza została wykonana do połowy listopada.

Miejmy nadzieję się, że inicjatywa Pawła Żoły, przy współpracy Piotra Skoczenia i Iwony Bulanowskiej, przyniesie spodziewany efekt, czyli plan naprawczy zostanie zaakceptowany.
Jednakże trzeba postawić pytanie – dlaczego nie zrobiono tego wcześniej?
Plan był przygotowywany przez Pana Wójta i pracowników urzędu już od jesieni ubiegłego roku, a w międzyczasie stan finansów gminy pogorszył się. W przyszłym roku trzeba będzie zaciągać kredyty na realizację zadań własnych gminy.

1 komentarz

  1. Nie rozpisaliście się zbytnio na temat planu naprawczego. Jedyne, co można wywnioskować to to, że potrzebna jest coraz większa pożyczka. Co czeka gminę, która nie może realizować zadań własnych ? Postawienie wszystkiego co ma w stan likwidacji ?

Comments are closed.