Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 7 maja 2015r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ponownego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niechorza

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 7 maja 2015r.

 

Na podstawie § 16 ust. 6 statutu Sołectwa Niechorza stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 roku

Z W O Ł U J Ę

Zebranie wiejskie w celu ponownego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niechorza. Zebranie odbędzie się w dniu 15 maja 2015r. (piątek) o godz. 18.00

w  Hali Sportowej przy ul. Śląskiej 3 w Niechorzu. W celu dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność 80 mieszkańców, co stanowi 1/10 uprawnionych do głosowania.

 

UWAGA !

Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się wymaganej ilości osób – wybory przeprowadza się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu, bez względu na ilość osób.

ZAPRASZAM  MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU

Wójt Gminy
Robert Skraburski

 

źródło: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6863

1 komentarz

  1. wybory sołtysa za 2 dni i wygląda na to.że nikt niczym nie jest zainteresowany.Sołtys paniami z UTW rozdawał zaproszenia na zebranie sołeckie raz do Centrum Ratownictwa raz do Hali sportowej.Ktoś chciał pobudzić dyskusję ale się nie udaje Tutaj powinno wrzeć od wymiany poglądów bo jest o czym. Chyba nie mamy zamiaru dalej tkwić w nijakości i marazmie

  2. Patrząc z zewnątrz, to tak naprawdę nie wiem, czego Wy chcecie od Szymona. Kto i co miałby zrobić lepiej ? Ale pewnie nie wiem wszystkiego.