Pożyczka ze Skarbu Państwa jest tematem, który jest w naszej gminie omawiany od połowy 2013. Jak bardzo jest ona potrzebna, wiemy wszyscy. Zadłużenie osiągnęło poziom, przy którym Gmina nie jest w stanie na bieżąco spłacać odsetek, nie mówiąc o samym kredycie. Na razie pozostaje nam jedynie rolowanie długów, co w takiej sytuacji jak nasza, nieuchronnie prowadzi do katastrofy.

W sprawie pożyczki konkretów jest niewiele. To zrozumiałe, bo przyznawanie takiej pożyczki jest dla Ministra Finansów sytuacją wyjątkową. Samorząd ubiegający się o nią, zobowiązany jest spełnić szereg wymogów formalnych, aby wniosek w ogóle został rozpatrzony. Dlatego też zadziwia fakt podany w szczecińskiej „Kronice” z minionej soboty, że decyzja Ministra Finansów została wstrzymana, ponieważ od września 2014 r. Gmina nie dopełniła formalności związanych z wnioskiem. Przez cały okres kampanii wyborczej zapewniano nas, że „powinniśmy być dobrej myśli” oraz że „Wójt ma plan”. Tymczasem 29.09.2014 r. wpłynął list z Ministerstwa Finansów z prośbą o uzupełnienie wniosku i od tamtej pory nic nie zostało zrobione. (Zobacz list z Ministerstwa Finansów)

We wspomnianym liście w 18 punktach zawarte są kwestie, które należy doprecyzować lub uzupełnić, aby postępowanie zostało odwieszone i Gmina mogła ubiegać się o kredyt. Jak zawsze zachęcamy do lektury i wyciągania samodzielnych wniosków, niemniej parę pytań powinno być postawione publicznie.

Pytany o przyczyny tej zwłoki, Wójt w wywiadzie dla TVP Szczecin powiedział: „po okresie wyborów i świętowania bierzemy się do roboty”. Dziś pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to:

Czy, kiedy minął już okres wyborów i świętowania, a nawet Sylwester i Trzech Króli, prace nad wnioskiem idą pełną parą? Czy też czekamy, aż miną Walentynki?

Jak wynika z treści listu, Wójt planuje w latach 2014-2033 nowe inwestycje na kwotę 25,5 mln zł. Ze sprzedaży majątku w tych latach zakłada uzyskanie 20,25 mln zł jako źródło finansowania tych inwestycji. W związku z tym Ministerstwo dochodzi do wniosku, że: „…udzielona z budżetu państwa pożyczka byłaby w istocie tanim źródłem finansowania inwestycji.” My sformułujemy tę kwestię inaczej:

Czy pożyczka ze Skarbu Państwa ma na celu spłatę zadłużenia w parabankach czy wykorzystana będzie na budowę kolejnych „wielorybów”?

Już na początku listu pada zdanie, które budzi zdziwienie: „wzrost wydatków na oświatę finansowanych z dochodów własnych wymieniono jako przyczynę trudności finansowych gminy”. W dalszej części dowiadujemy się, że w Programie Postępowania Naprawczego proponowano weryfikację arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych oraz planowano optymalizację liczby uczniów w klasach – jako sposoby uzyskania oszczędności dla Gminy. Zapytajmy więc wprost:

Czy to wydatki na oświatę spowodowały 130-milionowe zadłużenie gminy? Ile Wójt planuje zaoszczędzić na redukcji nauczycielskich etatów i zwiększaniu liczby uczniów w klasach?

Kwestia „Zieleni Gminy Rewal” była poruszana w kampanii wyborczej bardzo często. Wydawać by się mogło, że losy zatrudnionych tam osób leżą wszystkim kandydatom na sercu. Zaskakuje kolejne stwierdzenie, które znajduje się w treści listu z Ministerstwa:
„…W programie naprawczym brak jest metodologii obliczenia efektu finansowego w wysokości 2.169.003 zł z tytułu likwidacji jednostki organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal…”
Pytanie nasuwa się samo:

Czy Wójt planował/planuje likwidację Zieleni Gminy Rewal? Jeśli nie, to jak widzi jej finansowanie (dochód z podatku śmieciowego powinien iść tylko na gospodarkę odpadami)?

Aby Gmina wyszła z zapaści potrzebne są większe wpływy do budżetu – to jasne. Chyba wszyscy mieszkańcy spodziewają się wzrostu opłat i podatków, ale nikt nie wie jaka będzie skala i struktura tych podwyżek. Ministerstwo zwróciło uwagę na dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gdzie planowany jest wzrost wpływów z tego tytuły o 5 mln już w roku 2014. Nie wiemy jeszcze ile udało się zrealizować ale na wszelki wypadek pytamy:

O ile wzrosną podatki i opłaty w roku 2015? Jak Wójt planuje uzyskać dodatkowe 5 mln wpływów do budżetu?

Powyższa lista porusza tylko kilka kwestii ważnych dla nas – mieszkańców. Nowe pytania pojawiają się każdego dnia i z pewnością będzie ich więcej. Czy uzyskamy odpowiedzi? Zobaczymy.

 

1 komentarz

  1. To dopiero z tego materiału dowiedziałam się, że głównym i naczelnym obowiązkiem wójta i jego służb jest prowadzanie kampanii wyborczej 😉 Ale cóż trzeba zachować priorytety, cóż tam stan finansów w kontekście utraty stanowiska. Zwłaszcza, że w kampanii nasz Wójt straszył zamiarami, jakże niecnymi, swoich kontrkandydatów, w zakresie likwidacji szkół. A to jedynie stan finansów naszej gminy, ku takiemu rozwiązaniu zmierza. to nic, że do takiego stanu sam doprowadził. To przecież można dość zgrabnie przemilczeć.Można też nie wypłacać pensji pracownikom, lepiej przecież te pieniądze przeznaczyć na odsetki na zaległości w tzw, instytucjach finansowych, lub na wynagrodzenie dla komorników. Zieleni też Wójt nie zlikwiduje, bo to przecież nie on tych ludzi zatrudnia. To ktoś inny będzie ten zły. A pożyczka wcale nie pójdzie na wieloryby tylko na rynek w Niechorzu.