Znamy już preliminarz wydatków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA), potocznie nazywanym „alkoholówką”. Dziś (27 marca) będą nad tym debatować nasi radni. Proponujemy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Link to pobrania dokumentu

Warto parę słów poświęcić na wyjaśnienie, czym jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, należy do zadań własnych gminy. Krótko mówiąc pieniądze, które zasilają budżet gminy z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, powinny być wydawane na szeroko pojętą profilaktykę problemów alkoholowych. Specyfika polega na tym, że całość zgromadzonej puli musi zostać wydana w danym roku budżetowym i tylko na cele zapisane w miejskich i gminnych programach z tym, związanych. Konkretne cele, na które zostaną przeznaczone tegoroczne środki, są opisane w projekcie uchwały (link http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6582). Radni będą nad nim głosować na najbliższej sesji.

W tegorocznym preliminarzu zaplanowane są wydatki z GPPiRPA na kwotę 750 000 zł, a wśród nich możemy znaleźć między innymi:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – 40 700,00 zł
 • Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (w tym znajduje się dofinansowanie dla takich inicjatyw jak Konwój Św. Mikołaja i Mamy Talenty) – 34 500,00 zł
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – 20 500,00 zł
 • Doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie – 4 000,00 zł
 • Promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Rewal, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (jest to dofinansowanie np. Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Kół PZERiI, stowarzyszeń „Amber Singers” i „Aktywni Kulturalnie”) – 110 764,14 zł
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży (czyli dofinansowanie Rad Rodziców, Bibliotek Szkolnych, Samorządów Szkolnych itp.) – 103 810,94 zł

Wszystkie te wydatki, choć czasami luźno związane z profilaktyką alkoholową, wydają się zasadne i potrzebne, niestety w preliminarzu są również pozycje co najmniej zastanawiające np.:

 • Powierzenie, bądź wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, promującej abstynencję oraz zdrowy i trzeźwy styl życia. – 50 000,00 zł – Niestety w uchwale brak jest wyjaśnień co to takiego
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –
  315 000,00 zł (!) – Jak powyżej, brak jest jakiejkolwiek informacji jakie programy w jakich kwotach otrzymają dofinansowanie
 • Wolne środki z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy – Święto Ludowe w Śliwinie (propozycja) – 40 724,92 zł – Propozycja tak kuriozalna, że aż trudno komentować.

Dodatkowo można zastanowić się nad kryterium podziału środków. Weźmy na przykład Rady Sołeckie, planowane dopłaty wyglądają następująco:

 • Rada Sołecka Pogorzelica (144 mieszkańców) – 16 028,40 zł
 • Rada Sołecka Niechorze (982 mieszkańców) – 12 264,92 zł
 • Rada Sołecka Śliwin (269 mieszkańców ) – 8 565,44 zł
 • Rada Sołecka Rewal (999 mieszkańców) – 10 862,23 zł
 • Rada Sołecka Trzęsacz (119 mieszkańców) – 8 117,81 zł
 • Rada Sołecka Pustkowo (126 mieszkańców) – 9 395,44 zł
 • Rada Sołecka Pobierowo (1118 mieszkańców) – 11 529,90 zł

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić więcej jest tutaj pytań niż odpowiedzi. Może po dzisiejszej dyskusji na spotkaniu komisji będziemy wiedzieć więcej.

1 komentarz

 1. takie ciekawe tematy, a tu cisza? Czyżby strach padł blady, że Redakcja potrafi zidentyfikować piszącego? 🙂 Droga Redakcjo, proszę zdradzić szczegóły działania statystyk.

 2. Zdradzimy 🙂 tak samo jak dalszy ciąg epopei alkoholowej tez opiszemy . Cierpliwości !

 3. Może po prostu ludzie zobaczyli że sposób prowadzenia tego portalu przez Panów Redaktorów jest mało demokratyczny ,niepozwalający na swobodę wypowiedzi.

 4. Czym innym jest swoboda wypowiedzi, czym innym obraźliwe wypowiedzi. Jeśli nie będzie reakcji na chamstwo, będzie na nie przyzwolenie. Jest różnica między cenzurą a ochroną czyjegoś dobra. Tak przynajmniej odbieram ingerencje redakcji do tej pory. Chyba że ktoś powie: tak, zablokowano mój post, mimo tego, że nikogo nie obrażał. Wtedy niech się redakcja tłumaczy, wtedy uwierzę, że to cenzura. Redakcja w pewnością posiada w archiwum usunięte wpisy. Zawsze można to obgadać.
  A póki co, to tylko oskarżenia.
  Portal jest fajny, otwarty, dzięki niemu wiele spraw się pojawia. Szymon i Przemek pracują na portalu jako wolontariusze. Bywają na spotkaniach, imprezach, sesjach. Chce im się.
  Zwłaszcza, że gminny Rewal.pl zapadł w zimowy sen i publikuje czasem wyselekcjonowane informacje, lokalne pismo też jakby padło. Co nam pozostaje? Może nie warto się obrażać? A które z wymienionych mediów zadowalało? W ogóle pytało nas o zdanie i chciało wymiany informacji, opinii?
  Poza tym na facebooku zawsze można swoją usuniętą wypowiedź – zwłaszcza, jeśli bezpodstawnie – opublikować, mimo wszystko przebić się ze swoim zdaniem do ludzi.
  Pozdrawiam i zachęcam.