Po burzliwych dyskusjach w czwartek, piątkowa sesja przebiegła nadzwyczaj sprawnie. Radnym udało się podjąć kilka istotnych decyzji, w tym tą dla dużej części społeczeństwa najważniejszą.

Brawo Wy!

Po ostatnich zapowiedziach wójta Roberta Skraburskiego odnośnie likwidacji gminnej Zieleni Radni postanowili po raz kolejny stanąć w opozycji. Przyniosło to spodziewany efekt – udało się uratować miejsca pracy kilkudziesięciu osób! W jaki sposób? Mówiąc najkrócej jak tylko można, osiągnięto to poprzez sprzedaż działki, na której działa gminna spółka Wodociągi Rewal. Jej nabywcą jest rzeczona właśnie spółka. Korzyść jest taka, że gmina nie będzie musiała spłacać Wodociągom wielomilionowego zadłużenia, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zasilą przyszłoroczny budżet m.in. w zakresie wydatków na Zieleń.

Przypomnijmy, że do tej pory koszty utrzymania instytucji dbającej o estetykę naszych miejscowości były ukryte w tzw. opłacie śmieciowej. Teraz Zieleni płacić będzie bezpośrednio urząd.

Na koniec sesji nie ukrywała swojej radości pani prezes spółki Sylwia Brzęczkowska, która wdzięczna była radnym za podjętą decyzję. Dla spółki uzyskanie prawa własności do tego gruntu to duże ułatwienie w kwestii starań o jakiekolwiek kredyty. Ich pozycja w negocjacjach z bankami będzie mocniejsza, co powinno pomóc w wyraźnym obniżeniu kosztów obsługi zadłużenia.

Wypada dołączyć się do pochwał pani prezes. Brawo radni za tak szybką reakcję na zaistniałą sytuację.

Kolejny niezadowolony radny

Z Wodociągami Rewal wiąże się jeszcze inna sprawa podniesiona na radzie. Swojego niezadowolenia nie ukrywał radny Bogusław Woźniak, który przypomniał, że już za dwa tygodnie upływa ostateczny termin jaki ma rada gminy na podjęcie uchwały w sprawie stawek za wodę. Mimo to radni wciąż nie otrzymali od wójta analizy ekonomicznej wniosku spółki w sprawie nowych stawek.

Niezadowolenie radnego z Pobierowa wywołała także forma odpowiedzi wójta na złożoną przez pana Bogusława w tej sprawie interpelację. Chodziło o to, że już od kilkunastu miesięcy wójt zaniechał składania pisemnych odpowiedzi na zapytania radnych i publikowania ich na BIP-ie (w terminie 5 dni), co jest sprzeczne ze statutem gminy.

Przypomnijmy, że jeżeli radni nie podejmą decyzji w ustawowym terminie, to w życie wejdą stawki zaproponowane przez spółkę. Bez odpowiednich informacji ekonomicznych, radni nie będą w stanie podjąć decyzji i spełnić obietnicę odnośnie niepodnoszenia cen wody. Najwyraźniej radny Bogusław Woźniak dołącza do grona osób niezadowolonych ze stawiania radnych przez wójta pod ścianą, gdy trzeba podjąć kluczowe dla dobra mieszkańców decyzje.

Kilka dalszych zmian

Z innych ważnych spraw należy wspomnieć, że obniżeniu ulegną w kilku przypadkach stawki lokalnych podatków. To efekt decyzji obecnego rządu, które obligują samorządy do wprowadzenia ustalonych zmian.

Radni uchwalili także zmianę do przygotowanego planu naprawczego, który od teraz obejmuje tylko trzyletnią perspektywę finansową. Trudno powiedzieć, czy jest to zabieg związany z podniesieniem szans na uzyskanie pożyczki ze skarbu państwa, czy rzeczywista ocena możliwości finansowych gminy Rewal do końca roku 2018.

Zmianie uległy też składy komisji statutowych rady gminy. Małgorzata Ciszek-Lewicka działać będzie w komisji oświaty natomiast Dominika Winiarska-Chodziutko oraz Bogusław Woźniak w komisji strategii i rozwoju. Wciąż bez przydziału komisji pozostaje Andrzej Brzeziński.

1 komentarz

  1. Po tym co zrobili radni to już chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedać wodociągi. Brawo Wy !!!

Comments are closed.