Rafał Mielcarek

Szanowni Państwo!

rafal_mielcarekNazywam się Rafał Mielcarek, mam 29 lat . Od 9 lat jestem mieszkańcem Pobierowa. Moją żoną jest Natalia Famulska, którą zapewne wszyscy Państwo znacie. Posiadam wyższe wykształcenie. Od 6 lat pracuję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gryficach na stanowisku specjalisty działu technicznego. Tam zapoznałem się praktycznie ze specyfiką pracy w sektorze budżetowym.

Kandyduję do Rady Gminy Rewal w okręgu wyborczym nr 1 ze swojego Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Mielcarka. Sprawowałem mandat radnego przez 4 miesiące, jednak na skutek uznanego przez sad protestu wyborczego, ponownie Państwo musicie dokonać wyboru. Bliskie mi są problemy z jakimi zmagają się na co dzień mieszkańcy Pobierowa. Chciałbym, aby każdy czuł, że ma wpływ na to, co dzieje się w naszej miejscowości i gminie. Razem z radnymi obecnej kadencji  zakończyliśmy etap podejmowania decyzji zza biurka . To Państwo jesteście suwerenem. Nowa Rada Gminy wprowadziła uchwałę o przeprowadzaniu konsultacji społecznych we wszystkich ważnych sprawach społecznych.

Dzięki mieszkańcom okręgu nr 1 miejscowości Pobierowo od grudnia 2014 r. zostałem Radnym Gminy Rewal. W tym czasie podejmowałem wraz z pozostałymi Radnymi trudne decyzje tj. obniżenie diet dla Radnych i Sołtysów oraz obniżenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rewal. Zostałem przewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Rady Gminy w Rewalu, wiceprzewodniczącym  Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Finansowej, starającej się o pożyczkę ze skarbu państwa i pomagającej naprawić finanse gminy, realizując wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wszystkie gminy naszego powiatu przystąpiły do Kontraktu Samorządowego, który umożliwi rozwój prywatnej inicjatywy przedsiębiorców naszej miejscowości.
Rozpocząłem prace nad usprawnieniem poprawy organizacji ruchu na terenie całego Pobierowa i na przystanku PKS. Nie popieram pomysłu wprowadzenia strefy zamieszkania, ponieważ jej wprowadzenie doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego (jazda samochodem 20 km/h i jednocześnie przestrzeganie prawa pierwszeństwa ruchu pieszego nad kołowym, kiedy droga posiada po obu stronach jezdni chodniki ). Ponadto zobowiązuje to gminę do wydania na oznakowanie kwoty około 200 tys. zł, której nie mamy.

Jak wszyscy wiemy dla gminy Rewal nastał ciężki okres, który zablokował możliwość rozwoju naszej małej ojczyzny, dlatego nie będę obiecywał, tylko działał starając się:
– pozyskać środki na rozbudowę infrastruktury drogowej naszej miejscowości;
– pozyskać środki na przebudowę zejść na plażę dzięki programowi LGR (lokalne grupy rybackie) do których nasza gmina przystąpiła;
– zrealizować inwestycję przebudowy drogi powiatowej Pobierowo – Gostyń przy współpracy z Radnymi Powiatowymi;
– zweryfikować opłaty za odpady komunalne znosząc opłaty za śmieci z plaż i ulic w naszych miejscowościach.
– spowodować, aby zamieszkujący nas czasowo płacili za odpady tak jak my.

Zobowiązuję się pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu bieżących problemów.

17 maja 2015 r. zapraszam na wybory.

Pozdrawiam
Rafał Mielcarek