W związku z wysoką temperaturą debat toczących się na stronie Widoki.info prosimy korespondentów o unikanie: wypowiedzi obrażających kogokolwiek, personalnego wypowiadania się o osobach trzecich oraz niemerytorycznego argumentowania.
Zależy nam na konstruktywnym działaniu, rozwiązywaniu społecznych problemów a nie ich potęgowaniu. Cieszymy się z każdej wypowiedzi, ale wyrażający swoją opinię czytelnik sam ponosi odpowiedzialność za jej treść i styl.

Zachęcamy więc do rzeczowej, uprzejmej i owocnej współpracy.

Redaktorzy Widoków
Przemysław Łonyszyn
Szymon Kral