Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od września. Dzielnie uczyli się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

13 października 2016 r., od samego rana, w Szkole Podstawowej w Niechorzu panowała świąteczna atmosfera. Pierwszoklasiści ubrani w strój galowy, przepiękna dekoracja hali sportowej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Przy dźwiękach muzyki pierwszoklasiści wkroczyli na salę. Uśmiechnięci, choć niepewni, co ich tutaj czeka. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała ich bardzo gorąco jak również wszystkich zgromadzonych w sali : uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Potem „oddała głos” klasie pierwszej, która zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, zachwycając nimi wszystkich obecnych. Dzieci pomyślnie przeszły również „test cytrynki” i udowodniły, że zasługują na miano ucznia tej szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, w granatowych biretach, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, a swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Marela Wawrzyniak dokonała pasowania na ucznia. „Pasuję Cię Na ucznia Szkoły Podstawowej w Niechorzu” – mówiła dotykając olbrzymią kredką ramienia każdego dziecka, które następnie składało odcisk palca na akcie ślubowania.

Pierwszaki otrzymały pamiątkowy dyplom pasowania na ucznia, swoją pierwszą uczniowską legitymację szkolną oraz upominki od Rady Rodziców i starszych kolegów z klasy II.

Do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Niechorzu przyjęci zostali : Lena Brodzińska, Alan Deluga, Miłosz Dwulit, Franciszek Kleban, Wiktoria Krawczuk, Jan Leper, Alicja Maślona, Marika Mruk, Aleksander Murzynowski, Sylwester Olejniczak, Aleksandra Pawlik, Laura Robakowska, Amelia Stężycka, Kacper Stolz, Maksymilian Szczepaniak, Marta Szpernal – Hajder, Jan Wąsikowski, Remigiusz Wyszyński, Nadia Wyszyńska.

Damian Zieliński