Wczoraj radni bardzo długo obradowali podczas kolejnej sesji Rady Gminy. Tym razem głównym tematem były uchwały dotyczące zmian w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pojawiły się też inne sprawy. Całość posiedzenia trwała prawie 5 godzin!

Brak zgody na kolejne rolowanie długów

Nim radni przeszli do spraw związanych ze śmieciami, musieli zmierzyć się z tematyką ściśle związaną z fatalną sytuacją finansową gminy. Bank PKO BP zażądał dodatkowych działek jako zabezpieczenie długu wynoszącego wg informacji podanych przez panią skarbnik ponad 32 miliony złotych. Zgodnie z obowiązującą umową mieliśmy spłacać miesięcznie po 500 tys. złotych plus odsetki. Ponieważ jednak żadna rata nie została w tym roku spłacona, więc bank ustalił nowe zasady – 750 tys. złotych miesięcznie plus odsetki. Do tego cztery działki w Niechorzu, w tym ta obejmująca park wraz z dojazdem do głównego zejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Pocztowej.

Barbara Kral głośno zaprotestowała przeciwko stawianiu Rady w takiej sytuacji, gdzie jedynym pomysłem na poprawę sytuacji finansowej gminy jest oddawanie pod zastaw kolejnych działek. Dodała, że nie zamierza popierać takiej polityki, dopóki nie zobaczy planu naprawczego przygotowanego z uwzględnieniem sugestii wypracowanych przez komisję finansową. Ten głos poparło większość radnych i wszystkie cztery przygotowane uchwały związane z oddaniem pod zastaw działek zostały niemal jednogłośnie odrzucone.

Ile gmina zalega Wodociągom?

Później wywiązała się długa dyskusja nad pakietem uchwał i regulaminem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaskoczenie wśród zebranych wywołała informacja pani prezes Sylwii Brzęczkowskiej, że spółka zyski z opłaty śmieciowej przeznacza na utrzymanie sekcji zajmującej się zielenią w gminie, choć kilkanaście minut wcześniej poinformowała Radnych, że gmina wciąż ma zaległości w przekazywaniu pieniędzy należnych z tej opłaty w wysokości 4 milionów złotych. Do końca dnia nie udało się tej sprawy wyjaśnić.

Zmiany do uchwał śmieciowych

Radni podczas prac komisji, ale też na sesji, wprowadzili wiele zmian do projektów regulaminu i uchwał, które przedstawialiśmy w formie konsultacji na naszych łamach. Jedną z bardziej znacznych jest prawie trzykrotne zwiększenie stawki za śmieci niesegregowane. Zmianie uległy też opłaty ryczałtowe „od kubła”. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.

Co ze styropianem?

Dużą dyskusję wywołała sprawa wywożenia styropianu budowlanego, którego nie odbiera PSZOK, przez co często jest on wyrzucany przez inwestorów do lasu. Proponowano, aby spółka Wodociągi Rewal podjęła się takiego wywozu odpłatnie lub też umożliwiła na swoim terenie składowanie takich odpadów. Wydaje się, że temat ten będzie jeszcze omawiany przez radnych i panią prezes.

Będzie można obejrzeć sesje!

Kolejnym ważnym wydarzeniem było podjęcie uchwały o zmianach w statucie. Po pierwsze, po trzech latach od wprowadzenia nowego herbu gminy, dopiero teraz doczekał się on umieszczenia w tym ważnym dla gminy dokumencie! Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu audiowizualnego z posiedzeń Rady Gminy Rewal. Wreszcie uznano Biuro Rady za komórkę odpowiedzialną w urzędzie za udostępnianie informacji publicznych.

Kto wyszedł z sali?

Burzliwą dyskusję między Andrzejem Brzezińskim i Agnieszką Tasarz wywołała sprawa pisma wojewody wzywającego do przeprowadzenia wyjaśnień w sprawie czerpania korzyści majątkowych z działalności na mieniu gminnym przez wiceprzewodniczącego rady Pawła Żołę. Ostatecznie były sołtys Rewala na znak protestu wobec zaproponowanej przez radcę prawnego procedury potraktowania sprawy wyszedł z sali.

Tak na koniec

Na koniec ogłoszona została decyzja o przyznaniu gminie Rewal miana Europejskiej Społeczności Sportu 2016, o czym pisaliśmy na naszych łamach już wczoraj.

1 komentarz