Historia prawie dwustuletniego kurortu nad Bałtykiem, zawarta w fotografiach dawnych i współczesnych, wzbogacona o fakty i anegdoty dotyczące miejsc i ludzi tu żyjących, jest warta obejrzenia.

Wystawa zorganizowana przez Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie „SAK” ma przede wszystkim na celu pogłębienie świadomości przynależności terytorialnej mieszkańców Rewala, upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach tych ziem, budzenie poczucia dumy i patriotyzmu lokalnego przy jednoczesnym zachowaniu szacunku do przeszłości. Jest małym krokiem prowadząc, do opublikowania bogatych losów pogranicznej miejscowości i zainspirowania wszelkiej aktywności naukowej i artystycznej.

W pracach nad przygotowaniem ekspozycji uczestniczyli członkowie SAK oraz osoby zaangażowane emocjonalnie w realizację ww. celów.

Wernisaż odbędzie się 23 października 2015 r w godz. 17.00-21.00
Wystawę można także obejrzeć w dniach 23-31 października 2015r w godz. 12.00-19.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu ul.Słowackiego 1.

Zapraszamy serdecznie do udziału w przedsięwzięciu

Członkowie  SAK

1 komentarz

  1. […] napięciu czekamy na wystawę „Stary Rewal – Alt Rewahl”, której wernisaż odbędzie się w najbliższy piątej o godz. 17.00 – 21.00 w Gminnym […]

Comments are closed.