POWIAT Z PRZYSZŁOŚCI

47 lat, mama dorosłego syna Jakuba, wy­kształcenie wyższe ekonomiczne, kieru­nek finanse i bankowość, ponad dwudzie­stoletnia kariera zawodowa w bankowości, obecnie pracownik Urzędu Gminy w Re-walu.

Kandyduję do Rady Powiatu Gryfickiego po raz pierwszy. Proszę o Państwa popar­cie w okręgu, w którym się wychowałam i z którym nadal jestem związana.

Chcę dzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, by wnieść nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywi­stość.

Swoim zaangażowaniem w politykę lokalną chcę przyczynić się do polepszenia jako­ści pracy instytucji samorządowych.

Chcę znaleźć i wdrożyć w życie racjonal­ne i merytoryczne rozwiązania w zakresie dobrej współpracy między powiatem i gmi­nami.

Dziękuję za każdy głos poparcia.

Lista nr 14 pozycja 6


Treść nadesłana przez pełnomocnika komitetu wyborczego.
Redakcja Widoki.info nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.