Minął wrzesień, miesiąc inaugurujący reformę oświaty w Polsce. Jak wpłynęła ona na sytuację szkół w gminie Rewal?

Uchwałą Rady Gminy sześcioklasowe szkoły podstawowe w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu zostały przekształcone w ośmioklasowe a gimnazjum w Rewalu jest w stanie wygaszania, pozostały dwie klasy: druga i trzecia.

Dzięki wcześniej podjętym rozmowom organu prowadzącego szkoły czyli Gminy z wszystkimi zaangażowanymi w problem, reforma nie pozbawiła u nas pracy żadnego nauczyciela. Nie obyło się jednak bez strat, na kompensacyjne świadczenia emerytalne odeszło kilku pracowników szkół, którzy mogli jeszcze swoim doświadczeniem i wiedzą służyć uczniom. Problemem jest także fakt, że całkiem spora grupa nauczycieli uzupełnia etaty w różnych szkołach, co ogranicza chociażby możliwość wykorzystania ich w zajęciach pozalekcyjnych, gdyż przemieszczanie się z miejsca na miejsce zajmuje sporo czasu.

Bezkosztowe „usprawnienie szkolnictwa” jak należało się spodziewać, wcale takie nie jest i wymagało zmian w budżecie. Na szczęście sumy w skali gminy nie są duże. Pieniądze nie zostały jednak przeznaczone na nowoczesne technologie nauczania, programy i szkolenia, tylko na dopasowanie szkól do nowych struktur. ZSS w Rewalu dzięki powierzchni budynku nie ma potrzeby dokonywania fizycznych zmian, jednak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu ma prawdziwy problem z pomieszczeniem dwóch dodatkowych klas.

Mimo tego „reformatorskiego” fermentu szkoły funkcjonują dobrze, głównie dzięki  różnorakim działaniom dyrektorów i nauczycieli. Szkoda tylko, że zmieniając w sposób radykalny i definitywny strukturę oświaty, reforma nie skupia się na tym, co powinno być jej istotą, co wynikałoby z przeprowadzonych, przeanalizowanych i opublikowanych badań opatrzonych konstruktywnymi wnioskami i wyraźnie sformułowanymi celami.

To co mamy, nie wprowadza niestety polskiej szkoły w sferę nowatorskiego nauczania i wychowania ucznia przygotowanego do uczestnictwa w coraz bardziej skomplikowanym i wymagającym świecie