Opinie

„Myślę, że dokonaliście słusznego wyboru…”

Tymi słowami zwrócił się Wójt Gminy Rewal do mieszkańców. W orędziu wygłoszonym po ślubowaniu znalazły się podziękowania dla wyborców, zapewnienia, że mimo trudnej sytuacji gminy ...