Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rewal” zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „REWAL”

Miejsce: GOK, Rewal ul. Słowackiego 1.

Termin: 11.01.2018 (czwartek) godz. 17:45
II Termin: 11.01.2018 godz. 18:00
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2017 roku.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie absolutorium.
4. Zmiany w statucie klubu.
5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Klubu oraz inne osoby pragnące zaangażować się w organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży.

Prezes
Bogusław Tuła