Już 23 marca pożegnamy Sołdka. Nawet nie tyle Stanisława Sołdka, który od prawie 50 lat nie żyje, ale ulicę nazwaną jego imieniem, która przez lata widniała w spisie ulic Pogorzelicy.

Zarządzeniem zastępczym wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca ulica Sołdka zmieni nazwę na ulicę Kapitańską. Wojewoda podjął taką decyzję w oparciu o ustawę dekomunizacyjną oraz opinię Instytutu Pamięci Narodowej. Zmiana nazwy ulicy nie niesie za sobą obowiązku zmiany dokumentów. Mimo wszystko utrudnienia powstaną, choćby dlatego, że znajdują się tam ośrodki wczasowe i zmiany trzeba będzie dokonać we wszystkich materiałach promocyjnych.

Warto też zauważyć, że dla lidera światowych wyszukiwarek ulica Sołdka nie istniała od dawana. Mapy Google’a pokazywały ją jako dalszy ciąg ulicy Teligi.

Kim był Stanisław Sołdek?

Był przodownikiem pracy na przełomie lat 1947-1948. Jego imieniem nazwano pierwszy powojenny polski statek pełnomorski, w którego budowie notabene Sołdek uczestniczył. W 1952 roku został posłem na Sejm I kadencji. Od 1963 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego gdańskiej stoczni Wisła.

W 2016 roku Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN uznała, że ulice nazwane jego imieniem są sprzeczne z zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.