9 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Pobierowie odbyła się V Gala Wyróżnień „Karolki 2017”. To niezwykłe w swej istocie wydarzenie ma na celu promowanie pożądanych postaw wśród uczniów, oceniając nie tylko osiągnięcia naukowe i różnorodne talenty, ale także koleżeńskość, otwartość w kontaktach z otoczeniem oraz chęć bezinteresownego niesienia pomocy.

Nazwa statuetek nie jest przypadkowa, pochodzi bowiem od imienia patrona szkoły – papieża Polaka – Karola Wojtyły. Nagrody przyznawano na poziomie klas I-VI Katolickiej Szkoły Podstawowej i klas I-III Katolickiego Gimnazjum. Kapituła konkursowa w której składzie znalazła się cała Rada Pedagogiczna przyznawała wyróżnienia w 6 kategoriach:

  • Przyjaciel szkoły czyli osoba lub instytucja bliska sprawom szkoły, służąca radą i pomocą;
  • Geniusz roku – wyróżnienie za szczególne uzdolnienia i wybitne osiągnięcia w nauce;
  • Sportowiec roku – wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w sporcie;
  • Artysta roku – wyróżnienie za szczególne uzdolnienia artystyczne;
  • Pasjonat książek – wyróżnienie za przeczytanie największej liczby książek w danym roku szkolnym;
  • Wielki sercem – wyróżnienie za poświęcenie i wybitne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły

W jednej kategorii – Najlepszy kolega – wyboru dokonali uczniowie ZSO w Pobierowie w tajnym głosowaniu.

Scenariusz całego wydarzenia opracowała pani Aneta Krawczuk – nauczycielka języka polskiego, zaś wsparcia lektorskiego w czasie prezentacji nominowanych uczniów udzielił pan Marcin Smoczyk – nauczyciel geografii. Całość rozpoczęła się o 10:00 w sali gimnastycznej od wystąpienia dyrektor szkoły – pani Jolanty Pytlas, która pokrótce objaśniła ideę wydarzenia. Galę poprowadzili uczniowie szkoły – Karolina Kułaga i Maciej Ludwiczak, a uroczyście otworzył ją występ uczennicy Natalii Krupy, która wraz ze swoim tanecznym partnerem zaprezentowała tańce standardowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi proboszcz senior pobierowskiej parafii – ks. prałat Zygmunt Wawszczak, przewodnicząca Rady Gminy Rewal – pani Marzena Salamon, radny Rady Gminy Rewal – pan Bogusław Woźniak, rodzice i wiele innych osób zaangażowanych w życie szkoły.

Kapituła konkursowa w kategorii Przyjaciel Szkoły jednomyślnie przyznała nagrodę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobierowie. Nagrodę przedstawicielowi OSP wręczyła dyrektor szkoły – pani Jolanta Pytlas.

Tytuł Geniusza Roku Katolickiej Szkoły Podstawowej uzyskał Łukasz Borowski z klasy VI. Nominacje otrzymali także Bartosz Radłowski – klasa V i Amelia Bresler – klasa VI. Tytuł Geniusza Roku Katolickiego Gimnazjum uzyskała Magdalena Martynko – klasa III. Nominacje otrzymali również Oskar Jasłowski – klasa II i Karolina Kułaga – klasa III. Nagrody i wyróżnienia wręczyła dyrektor szkoły.

Tytuł Sportowca Katolickiej Szkoły Podstawowej uzyskała Wiktoria Woroniecka – klasa III. Nominowano także Jędrzeja Majdzińskiego – klasa V i Jakuba Marciniaka – klasa V. Tytuł Sportowca Roku Katolickiego Gimnazjum otrzymał Maciej Ludwiczak – klasa V. W tej kategorii nominowano także Alicję Peitler – klasa II i Antoniego Peitlera – klasa II. Nagrody i wyróżnienia w kategorii Sportowca Roku wręczyła dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu – pani Jolanta Tomczuk-Zając.

Tytuł Pasjonata Książek Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymała Oliwia Jobell – klasa V. Nominowano także Tarati Dewor – klasa IV i Amelię Bresler – klasa VI. Tytuł Pasjonata Książek Katolickiego Gimnazjum otrzymała Marcelina Lewandowska – klasa II. Nominowano także Natalię Krupę – klasa Ia oraz Magdalenę Martynko – klasa III. Nagrody i wyróżnienia wręczone zostały przez bibliotekarkę ZSO – panią Mariolę Kowal.

Na półmetku wyróżnień mogliśmy podziwiać występ uczennic Natalii Krupy i Aleksandry Ładnej, które zaśpiewały utwór „Możesz wszystko”, w oryginale wykonywany przez grupę Sound ‘n Grace.

Tytuł Artysty Roku Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymał Mateusz Studziński – klasa V. Nominowane zostały także Vanessa Kaczor – klasa II i Tarati Dewor – klasa IV. Tytuł Artysty Roku Katolickiego Gimnazjum otrzymała Karolina Kułaga – klasa III. Nominowani w tej kategorii zostali także Nataia Krupa – klasa Ia i Eryk Czerwiński – klasa II. Nagrody i wyróżnienia wręczyła pani Monika Sianoszek – prowadząca zajęcia muzyczne.

Tytuł Wielki Sercem Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymała Amelia Zdziennicka – klasa V. W tej kategorii nominowano także Oliwię Wagę – klasa III i Amelię Bresler – klasa VI. Tytuł Wielki Sercem Katolickiego Gimnazjum otrzymała Patrycja Hała – klasa Ib. Nominowane zostały także Martyna Sztandera – klasa Ia i Magdalena Martynko – klasa III. Nagrody i wyróżnienia wręczyła dyrektor szkoły – pani Jolanta Pytlas.

W ostatniej kategorii Najlepszy kolega szkolna brać wybrała Kornelię Karpowicz z IV klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej, a z Katolickiego Gimnazjum Magdalenę Martynko z klasy III.

Na koniec wręczania statuetek mogliśmy podziwiać Vanessę Kaczor, która przy gitarowym akompaniamencie Karoliny Kułagi wykonała utwór Ewy Farny.

W czasie trwania Gali uhonorowano także uczniów o wysokich wynikach sportowych i naukowych oraz udzielających się w zajęciach pozaszkolnych i wspomagających prace samorządu szkolnego i sklepiku szkolnego. Wydarzenie zakończył występ Natalii Krupy i Antoniego Przydrygi, którzy tym razem zatańczyli tańce latynoamerykańskie.

Marcin Smoczyk