Oczekiwana przez mieszkańców ze względu na sprawy ciągnące się przez kilka lat i wymagające załatwienia, odbyła się 6.02.2015r.

Rozpoczęła się interpelacjami radnych Bogusława Woźniaka i Marcina Ryczko. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Tasarz poprowadziła głosowanie uchwał uzgodnionych na wspólnym posiedzeniu komisji  z 03.02.2015 dotyczących wyboru delegata do związku Miast i Gminy Morskich, przystąpienia Gminy do Kontraktu Samorządowego oraz powołania komisji doraźnych: statutowej i ds. opracowania programu naprawczego finansów Gminy Rewal.

Mimo wcześniej uzgodnionej opinii na temat udzielenia 27 letniej dzierżawy dla Parku Miniatur Latarni Morskich i Parku Wieloryba, uchwały nie uzyskały akceptacji Rady. Na wniosek Radnej Barbary Kral, procedowanie tych uchwał przesunięto do czasu aż wnioskodawca (Pan Wójt) przeprowadzi konsultacje społeczne na ten temat.

Pozytywnie przegłosowano dzierżawy 10 letnie dla mieszkańców Niechorza i Pobierowa zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawców.

Najwięcej uwagi poświęcono projektowi uchwały dotyczącej dzierżaw dla Rewalskich rybaków. Po zmianie prowadzącego obrady, wiceprzewodniczący Paweł Żoła rozpoczął procedowanie uchwały. Długoletni konflikt między użytkownikami przystani rybckiej a mieszkańcami Rewala wymagał wysłuchania racji rybaków (08.01.2015) i przedstawicieli Stowarzyszenia Ochrony Plaż i Klifów (05.02.2015). W wyniku rozmów uzgodniono warunki porozumienia i Radni przegłosowali pozytywnie 10 letnią dzierżawę na boksy rybackie. Warunki rozwoju przystani, będą przedmiotem dalszych rozmów przedstawicieli obu stron i członków Rady Gminy. Wyniki będą stanowić podstawę opracowania dalszego planu rozwoju tego miejsca.

Radny Paweł Żoła zwrócił się do Wójta Gminy Rewal z apelem o przyjęcie  zasady aby przeprowadzać konsultacje społeczne w każdej ważnej sprawie dotyczącej finansów Gminy.
Radny Andrzej Brzeziński wystąpił z inicjatywą przygotowania uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Na koniec Wójt Robert Skraburski podziękował wszystkim którzy pomogli w osiągnięciu porozumienia w sprawie przyszłości przystani rybackiej  i uznał obrady za owocne.