Wyrównana walka, duża frekwencja i spore zamieszanie wokół głosowania – tak pokrótce można opisać wybory na sołtysa w Niechorzu. Wybory, które wygrał Szymon Jędrzejowski.

Jako miejsce wyborczego zebrania wiejskiego w Niechorzu wybrano świetlicę na remizie strażackiej. Od początku lokalizacja budziła spore obawy mieszkańców. Sala jest mała, a uczestników zebrania spodziewano się bardzo wiele. Jak się okazało, obawy były słuszne. Kolejka do podpisania listy obecności zaczynała się na schodach, a w czasie zebrania mieszkańcy tłoczyli się niczym sardynki w puszce lub oczekiwali na głosowanie na klatce schodowej.

Do rywalizacji o stanowisko sołtysa Niechorza obok Szymona Jędrzejowskiego stanęły dwie osoby – Agnieszka Matuszak i Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk. Trudno było oszacować szanse kandydatów, gdyż w programie zebrania nie przewidziano chwili na prezentacje kandydatów. Po półtoragodzinnym liczeniu głosów okazało się, że najwięcej osób na swoich kartach umieściło nazwisko Szymona Jędrzejowskiego, który drugiego w kolejności Wojciecha Pawluka wyprzedził o 3 głosy. Wybór wzbudził wiele kontrowersji. Okazało się, że z urny wyciągnięto 170 kart, choć wydano ich 169. Ponadto sporo wątpliwości członkowie komisji skrutacyjnej mieli przy identyfikowaniu poszczególnych nazwisk kandydatów – za ważne uznawano karty, gdzie nie zawsze było prawidłowo wpisane imię lub nazwisko kandydata. W którym miejscu przyjęto granicę uznawania głosu za ważny w odczytanym protokole jednak nie wyjaśniono, a jednak aż 11 głosów uznano za nieważne. Mimo wszystko oczywiście należą się gratulacje dla zwycięzcy, który sprawować będzie swoją funkcję przez kolejną kadencję.

Wyniki głosowania na sołtysa Niechorza:

Szymon Jędrzejowski – 72 głosy
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – 69 głosów
Agnieszka Matuszak – 18 głosów
Spokojniej i znacznie szybciej przebiegły wybory członków rady sołeckiej. Należy zaznaczyć, że głosowanie odbyło się już przy znacznie niższej frekwencji. Do urny trafiło tylko 111 kart (z czego 106 ważnych), czyli aż 58 mniej niż wydano. Widać było, że przeciągające się liczenie głosów oraz trudne warunki lokalowe sprawiły, iż tuż po ogłoszeniu wyników głosowania na sołtysa lokal opuściło bardzo dużo osób. W tych okolicznościach członkami rady sołeckiej w Niechorzu zostali: Artur Lubczyk, Sebastian Kuzicki, Wojciech Pawluk, Anna Szkódlińska, Kazimierz Modzelewski i Piotr Stefanowicz.

Wyniki głosowania na członków rady sołeckiej Niechorza:

Anna Szkódlińska – 38 głosów
Sebastian Kuzicki – 53 głosy
Artur Lubczyk – 71 głosów
Kazimierz Modzelewski – 32 głosy
Lidia Słoniewska – 31 głosów
Piotr Stefanowicz – 32 głosy
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – 41 głosów
Piotr Kinka – 27 głosów
Małgorzata Marciszewska – 12 głosów
Cezary Biedunkiewicz – 22 głosy.

Warto w tym momencie wspomnieć o gorącej dyskusji, jaka rozgorzała w sali w trakcie, gdy liczono głosy. Podjęto temat wysokości podatku dla tzw. apartamentowców, których pojawia się w naszej gminie coraz więcej. Naliczany od nich podatek jest niższy, niż ma to miejsce w przypadku ośrodków wczasowych. Mieczysław Dec posłużył się przykładem ośrodka Stoczniowiec w Pogorzelicy, który nie tak dawno płacił podatku ponad 110 tys złotych, a wg jego informacji obecny właściciel 165 apartamentów pod wynajem, jakie powstały na tym terenie, będzie płacił raptem 5% tej kwoty. Jeśli potwierdzą się wspomniane informacje, to można śmiało stwierdzić, że z gminnego budżetu „ucieka” tą drogą kwota nie do przecenienia przy obecnym zadłużeniu.