Wczoraj, 28 kwietnia w  Urzędzie Gminy Rewal odbyło się spotkanie samorządowców okolicznych gmin z posłem na Sejm RP Tadeuszem Arkitem – współautorem tzw. ustawy śmieciowej, który przyjechał nad morze na zaproszenie naszego przedstawiciela w parlamencie – Konstantego Tomasza Oświęcimskiego.

posel_arkitArkit po raz drugi

Była to już druga wizyta posła Arkita w gminie Rewal. Poprzednia zaowocowała wprowadzeniem wielu zapisów postulowanych przez samorządowców do niedawno znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Być może właśnie dlatego na wtorkowe spotkanie licznie przybyło szerokie grono przedstawicieli samorządów z Rewala i kilku ościennych gmin, którzy przyjęli zaproszenie posła Oświęcimskiego.

O kombinatorach i opłacie recyklingowej

Poseł Arkit zdecydowanie stwierdził, że jest zwolennikiem płacenia za rzeczywistą ilość wyrzuconych śmieci. Uznał to jednak za rozwiązanie niemożliwe do wprowadzenia, gdyż za dużo osób próbowało „kombinować” i oszukiwać ustawę. Dlatego nowelizacja preferuje rozwiązanie alternatywne, czyli obliczaniu wysokości opłat w oparciu o zużycie wody. Ponadto pan poseł, były burmistrz Libiąża, zwrócił zebranym uwagę na zmiany, które ucieszą kierowców. Chodzi o usunięcie konieczności uiszczania opłaty recyklingowej przy sprowadzaniu aut z zagranicy, co wymogła decyzja Komisji Europejskiej. Niestety, nie wyjaśnił już, czy będzie można się starać o zwrot tej opłaty, skoro od początku była ona sprzeczna z przepisami unijnymi.

spotkanieUjednolicić kolory, zdefiniować nazwy

Podczas spotkania wywiązała się ponadgodzinna dyskusja zebranych z posłem Arkitem. Wątpliwości samorządowców, w tym radnego Bogusława Woźniaka, wzbudzał podział na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, skoro obie generują śmieci. Postulowano także wprowadzenie w ustawie konkretnych definicji wszystkich pojęć, jakie pojawiają się w ustawie, gdyż pole do interpretacji jest nazbyt szerokie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Trafny zwrócił uwagę, aby koniecznie minister swoim rozporządzeniem wprowadził jednolite kolory dla poszczególnych typów odpadów, co ułatwiłoby życie szczególnie w miejscowościach turystycznych, gdzie wczasowicze wyrzucają śmieci zgodnie z przyzwyczajeniem a nie miejscowymi zasadami.

Zużycie wody najlepszym rozwiązaniem

Szeroko dyskutowano na temat obliczania wysokości opłat od zużytej wody. Zdaniem wójta Roberta Skraburskiego woda jest najlepszym rozwiązaniem, bo to jedyny skuteczny wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei przedstawiciele gmin typowo wiejskich zwracali uwagę, że u nich woda jest głównie wykorzystywana do celów innych niż w gminach nadmorskich: podlewania, pojenia zwierząt itp. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Żoła zwrócił uwagę na ułomność systemu przeliczania od wody w dużych obiektach mających baseny czy ofertę spa. Zasugerował pozostawienie samorządom szerokiej autonomii w szukaniu rozwiązań problemu, co dość entuzjastycznie podchwyciła większość uczestników spotkania.

Będzie kolejna wizyta

Poseł Arkit niejako na podsumowanie stwierdził, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć na kolejną nowelizację ustawy, jednak kilka proponowanych rozwiązań mu się spodobało i będzie starał się je poruszyć w rozmowach z ministrem, aby uregulować je rozporządzeniami. Być może w czerwcu dojdzie nawet do spotkania z udziałem posła Arkita, posła Oświęcimskiego oraz ministra środowiska lub któregoś z wiceministrów oraz lokalnych samorządowców.