Weź w rękę siwy opłatek dnia
bo oto nadeszła chwila pojednania

Niech się pojedna
jabłko z nożem

drzewo z ogniem
dzień z nocą

śmiech z płaczem
nicość z ciałem

niech się pojedna
samotność z samotnością

 

Aby „noc szczęśliwego rozwiązania” napełniała nas wszystkich nadzieją na nowe, lepsze dni i dawała poczucie siły jaka płynie z bycia wspólnotą
życzy Redakcja

Wiersz „Chwila pojednania” autor Anna Kamieńska