Z wielką radością i dumą pragnę poinformować, że Przemysław Łonyszyn – współzałożyciel i główny autor tekstów naszego portalu,  w poniedziałek 20 listopada obronił swoją rozprawę doktorską i jest Doktorem Geografii. Obrona która miała charakter publiczny (każdy mógł przyjść i zadać pytanie) i odbyła się siedzibie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Praca Przemysława Łonyszyna nosi tytuł: „Charakterystyka wielkich miast w Polsce w ujęciu PMO (pięcioczynnikowego modelu osobowości)” – co w wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza „Jakie cechy osobowości mają polskie miasta?”.

Pięcioczynnikowy Model Osobowości to obecnie bardzo popularna koncepcja psychologiczna autostwa Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae, która opisuje osobowość jednostki w pięciu kategoriach: neurotyczność i stałość emocjonalna, ekstrawersja i introwersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i antagonizm, sumienność i nieukierunkowanie.

Dr Przemek poszedł o krok dalej i zastosował ten model do opisu charakterystyki wielkich miast w Polsce. Praca była dość awangardowa jak na nasze warunki, gdyż większość literatury na ten temat jest dostępna w j. angielskim, co wywołało lekkie zdziwienie w komisji. Nie będę zdradzał do jakich doszedł konkluzji, mam nadzieję, że sam to niebawem opisze 🙂

Niestety ja nie miałem przyjemności być na obronie i bardzo żałuję bo zadałbym mu pytanie: Jaką, wg niego, osobowość ma Gmina Rewal? Być może taki temat zainspiruje go do napisania habilitacji, kto wie?

W każdym razie, jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę Przemkowi dalszych sukcesów naukowych !

Szymon Kral

7 Komentarze

  1. Wielkie i serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów naukowych i autorskich.Jestem dumny z dokonań Pana- naszego ABSOLWENTA.

  2. Dziękuję :). Jak ochłonę, to postaram się w skrócie parę wniosków z doktoratu przedstawić.

Comments are closed.