Na początku stycznia p.o. Wójt Gminy Rewal powołał zespół do spraw połączenia spółek gminnych, czyli Wodociągów Rewal sp. z o.o. oraz Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. (NKW). Oba podmioty są w całości własnością Gminy Rewal, więc z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego nic nie stoi na przeszkodzie, aby takiej konsolidacji dokonać. Pozostaje tylko pytanie, czy warto. Rezultaty pracy tego zespołu dostępne będą dopiero pod koniec marca, my jednak już dziś naświetlamy parę kwestii, które należy wziąć pod uwagę rozważając ewentualną fuzję.

Wspólny zarząd oddzielne problemy

Rozważając konsolidację firm, pierwsze, co przychodzi do głowy, to oszczędności z tytułu redukcji tzw. kosztów zarządu, czyli jeden zarząd i rada nadzorcza, wspólna obsługa prawna i księgowość — na pierwszy rzut oka profity wydają się oczywiste. Należy tutaj zadać pytanie, jakiego rzędu będą to kwoty oraz czy proces połączenia nie wygeneruje nowych kosztów. Koszty zarządów obu przedsiębiorstw to dla NKW ok. 36 tys. zł a dla Wodociągów ok. 76 tys zł. W przypadku konsolidacji można spodziewać się redukcji tych wydatków, ale na pewno nie są to kwoty przesądzające o rentowności całego przedsięwzięcia.

Nie można przy tym zapomnieć, że obie gminne firmy, poza właścicielem, więcej dzieli niż łączy. Wodociągi świadczą usługi komunalne, których odbiorcami są w większości mieszkańcy gminy. Głównym celem powinna być jak najwyższa jakość usług. Maksymalizacja zysku nie powinna być najistotniejszym zadaniem. Z kolei kolejka ma przyciągać coraz to nowych klientów, promować gminę oraz generować jak największe zyski.

Inną kwestią jest różnica wielkości tych podmiotów. Wodociągi Rewal mają 14,4 mln zł obrotu, ok 1,3 mln zysku i zatrudniają średnio 95 osób (dane za rok 2016). Nadmorska Kolej Wąskotorowa ma obroty rzędu 1,5 mln zł, 175 tys. zysku i zatrudnia raptem 15 osób (dane za rok 2016). Na pierwszy rzut oka widać ogromną dysproporcję. Nasuwa się więc ważne pytanie, czy konsolidacja nie będzie zwykłym przejęciem jednej firmy przez drugą a co za tym idzie, czy nie będzie skutkować utratą „charakteru” i atrakcyjności kolejki. Trudno zarządzać turystycznym produktem tak samo jak zarządza się „zielenią” czy „kanalizacją”. Wydaje się, że jedyny sposób, aby uniknąć tego konfliktu to powołanie do kierowania nowo powstałej spółki menadżera, który będzie w stanie pogodzić te działalności bez faworyzowania którejkolwiek.

Problem z amortyzacją

Największym problemem Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jest to, że firma nie ma własnego majątku. Na przeszkodzie stoją przepisy dotyczące amortyzacji majątku. Każda firma prowadząca pełną księgowość ma obowiązek uwzględniać ją w rachunkach. Amortyzacja to tzw. „koszt nie kasowy”, czyli firma powinna odliczyć zużycie majątku od przychodów, chociaż de facto pieniędzy z kasy nie ubywa. Może to być zbawienne dla firmy, która ma duże obroty, gdyż amortyzacja zmniejsza zysk księgowy a co za tym idzie podatek dochodowy jest również mniejszy. W przypadku naszej kolejki sytuacja jest odwrotna. Gdyby jej majątek powiększyć o mienie dzierżawione od gminy, odpisy amortyzacyjne całkiem „zjadłyby” zysk księgowy spółki. Oznaczałoby to stratę, którą w myśl prawa handlowego musiałby pokryć właściciel, czyli gmina. Ograniczenie wynikające z braku majątku niesie dla NKW jedno zasadnicze ograniczenie — nie jest w stanie zaciągnąć kredytu, który pozwoliłby na jakiekolwiek znaczące inwestycje. Pieniądze na modernizację musiałyby znów pochodzić z budżetu gminy, a wiemy czym się to ostatnio skończyło.

Szansa w konsolidacji

Paradoksalnie to co jest problemem Kolei może okazać się atutem nowej spółki. Wodociągi mają znacznie wyższy zysk, więc gdyby podczas konsolidacji wnieść do nowej spółki majątek obecnie dzierżawiony od gminy, wyższa amortyzacja pozwoliłaby zmniejszyć obciążenia podatkowe.

Jednakże największą potencjalną korzyścią konsolidacji jest to, że Nadmorska Kolej uzyska solidną zdolność kredytową. Na remont ciuchci wydaliśmy majątek, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Także remonty bieżące będą kosztować coraz więcej. Najważniejszy jest jednak pomysł na przyszłość. Czym ta kolejka ma być za rok, za 5 czy za 10 lat? Każdy produkt ma swój cykl życia. To samo dotyczy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Za parę lat należy spodziewać się spadku liczby turystów, po prostu ci, którzy już raz kolejką jechali, nie koniecznie będą chcieli to zrobić ponownie. Tylko nowe pomysły i inwestycje pozwolą utrzymać wysokie zainteresowanie tą atrakcją. Od lat mówiło się o odtworzeniu torowiska do Nowielic i Trzebiatowa. W związku z ogromną inwestycją na terenie po byłej jednostce wojskowej w Pobierowie nasuwa się pomysł, aby linię kolejki poprowadzić aż tam, a przynajmniej taką opcję rozważyć. Czy będą na to pieniądze? Warto przypomnieć, że wspomniana inwestycja ma przynieść spółce dodatkowe 2 mln zł przychodu.

Potencjalne wyzwania?

Jeśli chcemy aby Gmina Rewal rozwijała musimy stawić czoła nowym wyzwaniom. Spółka powstająca w wyniku konsolidacji nadal będzie przedsiębiorstwem komunalnym i dlatego należy rozważyć których zadań mogłaby się podjąć.

Przede wszystkim woda — wiadomo od lat, że mamy problem z ilością i jakością wody pitnej, poszukiwanie nowych źródeł jest wręcz palącą koniecznością a inwestycje w tej dziedzinie są niezbędne.

Odwodnienie — kwestia zaniedbana od wielu dekad. Na szczęście jest sporo możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel. Niestety gmina jeszcze kilka lat nie będzie miała możliwości inwestowania, więc z oczywistych względów mogłaby tym projektem zająć się nowa spółka. Tym bardziej, że dysponując większym majątkiem miałaby silniejszą pozycję konkurując o różne środki pomocowe, niż w przypadku każdej ze spółek z osobna.

Toalety publiczne — nie bez przyczyny mówi się, że o poziomie cywilizacyjnym najlepiej mówią toalety. Nasze przybytki niestety nie świadczą o nas najlepiej, dlatego warto zadbać nie tylko o jakość, ale również o ilość. Coraz głośniej mówi się w gminie Rewal, że obecne rozwiązanie trąci myszką i się nie sprawdza. Dlaczego nie miałaby się zająć poprawą sytuacji właśnie nowa, gminna spółka?

To wszystko to oczywiście tylko „luźne pomysły” i czas pokaże, jakie będą możliwości ich realizacji, ale warto o tym rozmawiać już dziś.

Co z ludźmi?

Chyba najwięcej obaw budzi sprawa personelu obu przedsiębiorstw. Przy takiej konsolidacji pojawia się pytanie na temat redukcji zatrudnienia. Zarówno NKW jak i Wodociągi borykają się częściej problemem odwrotnym. Przez większość roku zatrudnienie jest utrzymywane na poziomie niezbędnym do funkcjonowania, ale w sezonie letnim wyraźnie brakuje rąk do pracy. Wydaje się więc, że obawy o bezpieczeństwo zatrudnienia są nieuzasadnione. Tym bardziej, że właśnie w sferze zatrudnienia można najpełniej osiągnąć efekt synergii. Lepsze wykorzystanie personelu poza sezonem letnim może się przełożyć nie tylko na wynik finansowy firmy, ale przede wszystkim może dać nowe możliwości rozwoju samym zatrudnionym. Nowa spółka miałaby do dyspozycji większą ilość pracowników, więc teoretycznie łatwiej byłoby wykorzystać ich potencjał. Wprawdzie obie spółki dużo dzieli, ale być może kilka szkoleń i wyrobienie dodatkowych certyfikatów wystarczy, aby grono zdolnych pracowników mogłoby być efektywniej wykorzystane.

Temat konsolidacji spółek będzie z pewnością jednym z najważniejszych w tym roku. Widać, że już budzi spore zainteresowanie, więc prosimy potraktować niniejszy artykuł jako wstęp do dyskusji na ten temat.

75 Komentarze

 1. Kompletnie nie zgadzam się z tym zdaniem :” Za parę lat należy spodziewać się spadku liczby turystów, po prostu ci, którzy już raz kolejką jechali, nie koniecznie będą chcieli to zrobić ponownie” …….bo ono oznacza, jak marnej jakości jest usługa, myślenie typowe dla biznesów, które maja gdzieś klienta. Powinno się dążyć do tego, aby właśnie chcieli pojechać ponownie !!! Natomiast inną sprawą jest jak to zrobić. Sprawnie działające firmy pod urzędniczym nadzorem są jak Yeti, wszyscy o nim mówią, ale nikt go jeszcze nie widział. Jeśli chcemy mieć sprawnie działający biznes, to najlepszym rozwiązaniem będzie prywatyzacja. Poza tym, jak czytam, że s-ka dzięki temu zyska „zdolność kredytową”, to ten przysłowiowy nóż w kieszeni mi się otwiera.

  • Tym wpisem powyżej chciałbym dać do zrozumienia, że jest, Panie Wójcie, trzecia opcja (prywatyzacja kolejki) i powinna być także policzona.

 2. Pan Wójt zapatrzył się na Króla Zygmunta III Wazę który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Ano postanowił przenieść kąpielisko z Rewala do Kołobrzegu. Ponoć Mieszkańcom Rewala jest ono zbędne. A to już będzie sukces na miarę stanowiska Prezydenta Kołobrzegu.

 3. Poczekajmy na dokonanie analizy połączenia spółek przez Komisję, lecz myślę że to nic nie da. Po pierwsze kto łączy spółki podczas trwania roku rozrachunkowego ? Po drugie przecież te spółki oprócz tego że 100% udziałowcem jest Gmina Rewal nic wspólnego nie mają, chyba że ktoś chciałby zostać wspomnianym w artykule szefem tej spółki, mam na myśli Pana Staśkiewicza, który jest głównym specjalistą od dokonania tej analizy i ponoć wykonuje to za darmo.
  Jeżeli nawet takie połączenie miało by dojść do skutku to na pewno jakakolwiek decyzja powinna zostać podjęta dopiero w przyszłym roku z możliwością połączenia od roku 2020, co za tym idzie połączenie pochłonie za sobą koszty finansowe związane z tym i to nie małe. Czy nie lepiej skoro jeszcze obowiązuje nas ciągłość projektu związana z rewitalizacją kolejki a co za tym idzie brak możliwości oddania majątku na rzecz spółki aby faktycznie spółkę rozwiązać i wrócić do formy referatu w Gminie. Myślę że wtedy możemy mieć oszczędności z tego tytułu a i większą możliwość dofinansowania i wpływu na jej funkcjonowanie.

 4. Działania obecnego Wójta są podobne do działań poprzednika, czyżby korzystał z jego chorych pomysłów, które znalazł w szafie?Wodociągi nie radzą sobie ze swoja statutowa działalnością(przykładem przystań w Rewalu, super woda w naszych kranach) ,a dajmy im jeszcze zarządzać kolejką to tory sprzedadzą.Wójt karierowicz nie rozumie ,że może warto skupić się na zarabianiu?Może warto zrewidować umowy na stacje kolejki ?RIO w swym raporcie zarzuciło przebieg przetargu na nie?Interesuje mnie bardzo teza przewidywanego spadku turystów korzystających z kolejki….czym ona jest podparta? badania?Jest trochę nielogiczna.Wg mnie temat łączenia firm z kolejka jest tematem zastępczym.Jest wiele innych reform , które pozwoliły by oszczedzić nasze pieniądze np zmnjszenie ilości szkół …..ale tym i pozostałymi działaniami powinien zająć się Wójt , którego wybierzemy niebawem oraz nowa Rada Gminy bo obecna ……to szkoda nawet pisać

 5. Obecny Po-Wójt powinien zająć się faktycznie tylko poprawą pracy urzędu i nie ingerować w kombinacje ze spółkami, to faktycznie powinien zrobić już nowy Wójt którego wybierzemy. Ale zgadzam się że już jednego wizjonera mieliśmy a otrzymaliśmy następnego który zaczyna robić tylko zamieszanie wokół Siebie. Nagrywanie sesji budżetowej, ciekawe ile nas to kosztowało oraz publikacja filmiku na Yutube i wypowiedzi Pani Przewodniczącej jeszcze ! No niedługo już nowego kandydata na Wójta, krótka ta ławka Pisiorów. Nie wspomnę już o próbach audytów itp przez ludzi nie mających żadnych podstaw aby je przeprowadzić, ponoć kosztowały 20000 i nie ujrzały światła dziennego. Tak rządzi nasz PO PISowiec.

 6. Znam kolejkę jako kilkukrotny jej pasażer i zdumiewa mnie pomysł jej połączenia z firmą zajmującą się wodociągami. Jakie jest tego uzasadnienie? Pomysł z gruntu wydaje się kuriozalny i prawdopodobnie kryje się za nim jakaś potrzeba personalna niestety. Szkoda tylko, że produkt taki jak Kolejka , która reprezentowała gminę i była transparentna w tym na czym i w jaki sposób zarabia zostanie de facto zlikwidowana i rozmyta w nomen omen wodociągach. Pomysł oceniam bardzo negatywnie. Proponuję dać spokój kolejce i wodociągom – każdej spółce osobno . Panie Wójcie może jednak warto przemyśleć swoje decyzje bo drzewa wycina się szybko a rosną długo.

 7. Gmina nie powinna zajmować się żadną działalnością gospodarczą, bo robi to nieudolnie. Człowiek po prostu inaczej myśli jak ma zajętą własną hipotekę, niż gdyby miał decydować w stosunku do mienia wspólnego. Inaczej myśli, kiedy ma wydać własne 10 zł, niż pochodzące ze środków gminnej s-ki. Gmina wreszcie nie powinna konkurować z mieszkańcami ( np. rowery utrudniły rozwój prywatnych firm) i odbierać im chleb, bo jest w stosunku do nich w uprzywilejowanej pozycji, a powinna jedynie stwarzać warunki do prowadzenia jak najlepiej prosperujących biznesów mieszkańców. Wszędzie, gdzie tylko jest możliwość prywatyzacji, trzeba z niej korzystać, bo majątek sprywatyzowany to taki, gdzie nie ma malwersacji, marnotrawstwa i problemów ze słusznością podejmowanych decyzji, bo ewentualne błędy nie obciążają kieszeni mieszkańców, jak w tym wypadku gdzie mogą skończyć się podniesioną opłatą za wodę lub ścieki. Nawet do gminnego nadzoru właścicielskiego w stosunku do Wodociągów ciężko popadać w euforię, bo niby dlaczego? Mamy z tego tytuły jakieś profity? Dobrą jakość wody? A może niską cenę? Raczej należałoby traktować tę własność jako zło konieczne i pewną formę obrony przed prywatnym monopolem we wrażliwej dziedzinie. Nic ponad to.

 8. Koło zostało wymyślone….W Trójmieście od wielu lat działa SAUR Neptun Gdańsk i to jest model własnościowy do którego MY GMINA powiniśmy dążyć, bogaty nie tylko w gotówkę ale i w wieloletnie doświadczenie inwestor…On oprócz wybudowania nowych ujęć wody mógłby zająć się wieloletnimi zaniedbaniami…..ale niestety posady , posady…..Tylko potrzeby jest prawdziwy Wójt i Rada , a my mamy taka sitwę w Radzie która załatwia i skupia się na własnych interesach

   • Generalnie konstrukcja taka, że do gminy należą rurociągi, a usługi na nich świadczą różne, płacące dzierżawę podmioty, jest bardzo ciekawa. Tylko, że tam jest trójmiasto, Gdynia ma chyba innego dostawcę, a Sopot i Gdańsk innego. Zastosowanie systemu u nas, w praktyce oznacza zgodę na monopol. Taką umowę należałoby dobrze obwarować, ale jest to także jakaś opcja, którą trzeba by rozważyć gdyby wpłynęła oferta.

    • Już bardziej wyobrażam sobie konkurencję firm dostarczających wodę, niż odbierających ścieki. Na przykład mogłaby powstać w naszej okolicy odsalarnia wody morskiej jako konkurencyjna firma dostarczająca wodę. Na razie jest to trudny temat, bo woda pozyskana w ten sposób jest jeszcze droga, ale w przyszłości, kto wie? Szczególnie w sytuacji ciągłego wzrostu cen wody słodkiej i jej marnej jakości.

 9. Monopol jest również obecnie i nikt się nas o to nie pytał, wszyscy klepią się po plecach a woda w kranie śmierdzi.Musimy wybrać nowych ludzi , którzy będą nami rządzić bo większość z obecnych się jest skompromitowana. Mamy obecnie gów…ą wodę , zas…ną plaże , kopcące zima kominy, jeszcze tylko smog by sie przydał….ot turystyczna gmina. Powinno być chyba odwrotnie, powińśmy szczycić się najczystsza wodą w kranie , najczystszym powietrzem i plażami….i to sa pilne zadania p.o. Wójta jak chce się wykazać , a nie bezpodstawnie ludziom życiorysy łamać

 10. Do długiego weekendu dwa miesiące!!!!a pełniący obowiązki rewolucje chce robić!!!! To jest chory pomysł!!!!!!!Przecież dobrze wiadomo że nie chodzi tu o oszczędności!!!!! Panie wójcie niech pan odetchnie głęboko i poczeka do wyborów. Wybrany przez mieszkańców wójt będzie miał mandat do takich i nie tylko takich zamian. Spółki przetrwaly w największym kryzysie i dały radę teraz kiedy Pan tak szumnie ogłosił stabilne finanse ten pomysł jest zupełnie niezrozumiały . My mieszkańcy nie pozwolimy na realizowanie Pana dziwnych pomysłów!!!!!!To nasza gmina i to my wybierzemy wójta i nikt nam nie będzie niczego narzucał z góry!!!!!To już nie te czasy!!!!!

  • Zamiast pomstować na to, co Wójtowi wolno, a czego nie wolno lub oceniać co jest dziwne lub niedopuszczalne, lepiej wychodzić z konstruktywnymi propozycjami. Kto wie, czy chowając się za loginem nie prowadzisz dywersji związanej z ochroną swojej ciepłej posadki??? Nie pisz więc ” MY mieszkańcy” bo jeśli ich reprezentujesz, to jedynie jakąś część. Na pewno nie mnie. Żaden czas nie jest zły, żeby prowadzić prace zmierzające do obniżenia kosztów czy poprawy jakości, istotny jest jedynie moment, kiedy efekty tych prac zostają wdrożone. Innym zagadnieniem jest sensowność łączenia kolejki z wodociągami, bo wiele na to wskazuje, że jest to działanie, gdzie większego sensu nie widać. Bardziej należałoby skupić się na poprawie jakości wody, niż na tworzeniu holdingu kolejowo-wodnego z jeszcze większym zagmatwaniem kosztów i przychodów, bo chyba nie chodzi o budowę struktury mętnej jak woda w naszych kranach?

 11. Czyli trafił w punkt p.o. wójt. Kolejne układy zostaną złamane. Oby zdążył. Stary układ nie śpi co widać czytając komentarze.

 12. Oczywiście łatwo ludzi zwalniać z pracy anonimowy mieszkańcu. Zamieni twój wójt jeden układ na drugi. Z przyjemnością się temu przyjrzę. Nowemu układowi.

 13. O przepraszam ….jeden układ został nadgryziony w Rewalu …..:) Pani Dominika wysadziła z siodełka Panią Agnieszkę….ale i tak przewaga układu w Radzie została…..więc nie tylko p.o. Wójt próbuje coś zminiać….:).

  • Gdzie ty chłopku byłeś jak przez lata gminę wybitni specjaliści z wójtem S. i wielokrotnymi radnymi pracowali wycierając lejący się pot z czoła nad zdrowym powietrzem,,czystą wodą w kranie i czystymi plażami?Kilku jeszcze z nich zostało i mimo olbrzymich wysiłków aby przywrócić stare wg dobre czasy,to się nie udaje.Udało się za zakończyć spiralę długów o których pewnie nic nie wiesz a było tego ponad 140 mln zł
   zrobić plan naprawczy i zakończyć radosną twórczość wójta tysiąclecia.Nie wiem czy ty należysz do tych sfrustrowanych i odsuniętych na bok czy tkwisz w kółeczku opozycyjnych radnych co nie ma większego znaczenia bo skończyła się ta epoka wielokrotnych specjalistów własnych korzyści.Niewykluczone że twoje opowieści o strasznych skutkach upadku co poniektórych, znajdą posłuch wśród ludu któremu wmawiano jak cudownie jest i jak cudownie będzie.Dla niektórych,jak się okazało.Odcięcie od żłoba jest bolesne ale dla gminy konieczne.To se ne wrati panie always i coś tam jeszcze.

   • Te bywalec wyluzuj bo pękniesz. Jaki żłob pokarz mi go?. Co zostałeś odcięty? To może ty pokarzesz jak cudownie w tej gminie można naprawić problemy. Wejdziesz na stołek – dotkniesz czarodziejską różdżką i będzie zrobione i co najważniejsze za darmo!!!!!!!

 14. Pani Dominika nadgryzła układ, to ona jest właśnie częścią dotychczas panującego układu. Widać Always jaki układ jest tobie na rękę. Żenada i w tej gminie ma być lepiej.

 15. Ja mam nadzieje bywalcu ,że se ne vrati …. Wójt S. odpowie za swoje grzechy-zajmuje się nim odpowiednia instytucja, tak aby każdy następny wiedział że trzeba działać w granicach prawa.Również większość poprzednich Rad oraz w pewnym stopniu obecna są współwinne sytuacji Gminy bo nie umiała zapanować nad ego Pana S…..I oby skończyły się układy….ustawione przetargi , aneksy do umów, bezumowne korzystanie z pięknych terenów , no i oczywiście aby było jak najmniej wadliwych gminnych działek 🙂

 16. zgoda ale chciałbym konkretnie o winie obecnej Rady.Powtarzam;konkretnie a nie banały zasłyszane np w polomarkecie

 17. Ale o jakim winie białym czy czerwonym? Jeżeli Pan Wójt z obecną Radą spełnią swoją groźbę a mianowicie zamkną kompielisko od bazy rybackiej do ośrodka zdrowia to wtedy o winie bedziemy rozmawiali długo przed sezonem i płakali długo po nim.

 18. No i wreszcie jest co czytac na „widokach” Tylko zeby z tych roznic zdan wyszlo cos dobrego dla naszej gminy. Mam nadzieje,ze do wyborow jeszcze bardziej ozywi sie merytoryczna dyskusja ! Bywalcow,Alwaysow,Mieszkancow,Jackow,Jedrzejkow Myszki ZAPRASZAM na spotkania przedwyborcze z kandydatami na WOJTA..NIE MOGE DOCZEKAC SIE KAMPANII WYBORCZEJ W NASZEJ GMINIE !!!!!!!

 19. Problem ścieków na plaży przy rybakach jest starszy niż niektórzy komentujący to zjawisko.To są lata siedemdziesiąte kiedy to ówczesny naczelnik energicznie zabrał się do tworzenia jakiegoś centrum Rewala.Przy inwestycjach drogowych powstał ciąg instalacji burzowej,której wylot znajdował się na wysokości zjazdu na plażę gdzie na początku 1982 r powstawała baza rybacka.Radosna i oszczędna zarazem twórczość mieszkańców w ciągu tej burzówki wiodącej od szkoły poprzez ulice Westerplatte z jednej strony i Saperską z drugiej dała szansę opróżniania swoich szamb przez podłączenia się do tejże.Niektóre takie przyłącza jeszcze istnieją I TO JEST GŁÓWNA PRZYCZYNA takiego stanu rzeczy.I są osoby które doskonale to znają ale w cyniczny i haniebny sposób wykorzystują to robienia fermentu jak, nie przymierzając,rosyjskie trolle w wyborach w USA.I tu się mści zaniedbanie w modernizacji tej instalacji w trakcie budowy kanalizacji.Wtedy burzówki nie ruszono.

 20. Ale o czym ty człowieku piszesz????!! Na dzisiaj nie jest problemem fakt że to się działo tyle lat, na dzisiaj problemem jest to co z tym faktem i wiedzą jest robione. To nie Św Duch jest odpowiedzialny za zatruwanie Naszego Bałtyku tylko konkretne osoby. Od tego są odpowiednie służby tj. Wodociągi, Policja, Prokuratura aby takich trucicieli znaleźć. W cywilizowanym świecie takie zatruwanie wody było by aferą ale u Nas jest jakimś tam tematem pobocznym. To jest Nasze dobro wspólne bez którego Nasze istnienie i bytowanie w Rewalu może zakończyć się w ciągu jednego sezonu. Zamknijcie oczy i przez chwilę wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Pan Wójt z obecną Radą podejmuje decyzję o zamknięciu kąpieliska na odcinku 300m czyli od bazy rybackiej do ośrodka zdrowia. Pierwszy Wczasowicz w sezonie który zejdzie głównym zejsciem w Rewalu zorientuje się że woda nie nadaję się do kąpieli. Co zrobi?? Wróci do pensjonatu hotelu, zabierze zaliczkę i pojedzie do Pobierowa, Niechorza ku uciesze Radnych z tych miejscowości. Co zostanie Nam?? Albo z kosami na Gminę albo sznurek na drzewie. LUDZIE OBUDZCIE SIĘ !!

 21. No i racja,to jest problem na teraz tyle tylko że tego typu zamykanie plaży było w tym miejscu już nie raz.Miliony wydawane na wizje a na przyziemne problemy o których wiedziały kolejne rady i kolejni wójtowie.I może to jest historia ale smutna.Teraz to jest na czasie bo w tle jest walka z rybakami i zajecie ich miejsca na komercję.Po to trzeba chronić i plaże i klify.Przecież ci obrońcy doskonale o tym wiedzą i teraz nagle odkrywają problem i są zaniepokojeni.Czy tego nie można nazwać hipokryzją?Też mam taka nadzieję,że służby spółki wodociągowej po kolei,studzienka za studzienką sprawdzą i namierzą nielegalne przyłącza i podadzą do publicznej wiadomości pełną informację.A straszenie zamykaniem plaży pozostawcie sobie na inną okazję.

 22. Chłopie!!!! Co mnie obchodzą Rybacy, z całym szacunkiem dla nich. Mnie obchodzi życie moje i mojej Rodziny. Ja jak i 99% Rewala nie bedziemy istnieli bez plaży i kąpieliska. Twierdzisz że mieliśmy zamykane kąpielisko na długości 300m z powodu bakterii coli??? Ty albo jesteś głupi albo po prostu kłamiesz. Co do straszenia to mam przed sobą pismo Urzędu Gminy Rewal informujace że kąpielisko na odcinku 300m czyli tak jak pisałem od bazy do ośrodka zdrowia bedzie zamknięte w sezonie 2018. Ludzie biorą kredyty, budują, remontuja a nie wiedzą że grozi Nam katastrofa. Dalej chodźcie do gminy i walczcie o dziury w drogach, o braki żarówek w lampach a to co waży o waszym życiu czyli plaże i morze zostawcie w rękach rzadzacych. BRAWO!! To co bywalec wg ciebie karą za zatruwanie Bałtyku powinno być ogłoszenie winnego i pogrożenie paluszkiem? NIE! za to powinien być kryminał włącznie dla tych którzy wiedzą o sprawcach i nic z tym nie robią. Tu jest potrzebne pospolite ruszenie aby nikomu podkreślam nikomu nie przyszło do głowy zamykać nam jedynego źródła utrzymania.

 23. A gdzie Nasi Radni, Sołtys, Rada Sołecka?? Gdzie jesteście? Co robicie żeby ten scenariusz apokalipsy się nie ziścił? Czy powiadomiliscie Mieszkańców o zagrożeniach, czy siedzicie od rana u Pana Wojta i Pani prezez wodociągów i domagacie się naprawy zaistniałej sytuacji? Czy napisaliście doniesienie do prokuratury i na policję o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez zatrucie Bałtyku? Dobrze że za chwilę wybory, będzie okazja do rozliczenia.

 24. Pewnie ci zaraz żyłka pęknie,wyluzuj.Co to inni mają donosić a ty będziesz histeryzował?Masz obowiązek zgłosić podejrzenie przestępstwa jeżeli masz takie informacje a nie bredzić jak połamany.

 25. Od bredzenia to jesteś ty. Donosić?? Na kogo? Może o ciebie chodzi i twoją kanalizę? Strasznie cie bolą fakty.

 26. Moja propozycja dotycząca kolejki jest następująca : Prywatyzacja poprzez utworzenie s-ki akcyjnej, ale społecznej. Wyjaśnię pokrótce na czym miałaby polegać. Ze względu na fakt, że to mieszkańcy ponieśli główny ciężar zadłużenia gminy, to teraz także mieszkańcy powinni zostać głównymi, tej kolejki beneficjentami. Każdy (np. uprawniony go głosowania mieszkaniec gminy, a jest ich ok. 3100) mógłby za kwotę np. 2000 tysiące złotych wykupić jedną z 3100 akcji kolejki wąskotorowej i stać się właścicielem 1/3100 części udziałów, czyli zyskać uprawnienia czy to do odsprzedaży, czy to do udziału w dywidendzie, czy to do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy itd. Żeby tak się stało, gmina musiałaby przekazać kolejce cały majątek ruchomy i nieruchomy przed przekształceniem. Połowa ze zgromadzonych funduszy trafiłaby do budżetu gminy, a połowa zostałaby przeznaczona na dofinansowanie kolejki (wymianę lokomotyw na bardziej ekonomiczne czy inne potrzeby) Każdy mieszkaniec mógłby zrezygnować ze swojego udziału na rzecz innej osoby, nie koniecznie mieszkającej w gminie Rewal. Nie znam jednak terminów zawartych w umowie na dofinansowanie ze środków unijnych, bo być może one wprowadziłyby pewne ograniczenia lub przesunięcia w czasie, ale konstrukcja, polegająca na tym, że to sami mieszkańcy stają się beneficjentami przyszłej wartości firmy, jest moim zdaniem jak najbardziej dopuszczalna. A co najważniejsze gmina odchudzona jest z majątku w czytelny i sprawiedliwy sposób, a na zatrudnianie pracowników i politykę firmy wpływ mają już właściciele, a nie urzędnicy. Co wy na to? Zniosę każdą krytykę 😉

 27. Dech mi zaparlo ! Szacunek za odwage ! Naprawde trzeba miec wizje, wiedze zeby z czyms takim wystapic. A moze to szalenstwo ? Jestem za! ale juz slysze I widze malkontentow ! To wymaga pracy,pracy I jeszcze raz pracy I czasu ! To jest cos ponadprzecietnego I uwazam za ewenement. Tego nam trzeba, kontynuujmy sukcesy Rewala ! Sukcesow Panie Jacku !

 28. No i mamy kandydata na Wójta. Panie jacku Pan tak z nudów? Jeszcze śnieg w górach można się rozerwać, pojeździć na nartach i zejść na ziemię. Bo widzę że bujamy w obłokach. To pomyśl oderwany od rzeczywistości:(

  • Wie Pani jak dzieją się sprawy niemożliwe do zrobienia? Przychodzi ktoś, kto nie wie, że są niemożliwe i po prostu je robi, ale dziękuję za uwagę.

 29. Znajomy, który nie życzył sobie abym podawał jego imię i nazwisko, co oczywiście szanuję, stwierdził, że 6 mln 200 tys. za kolejkę to kwota zbyt niska. Odpowiadam: Nie zgadzam się aby do obliczeń stosować tylko kwotę końcową, bowiem mówiąc o zbyciu kolejki mieszkańcom, musimy brać pod uwagę najwyższe w Polsce podatki, którymi ci mieszkańcy byli obciążani, ze względu na niezawinione przez siebie zadłużenie gminy (zawinione jedynie w tym sensie, że wybrali do samorządu niewłaściwe osoby) Gdyby nie konieczność spłaty zadłużenia, podatki mogłyby być o jakieś 3-4 miliony złotych (co najmniej) rocznie niższe. Jeśli pomnoży się to przez 7 lat, czyli przez okres od uchwalenia budżetu „kolejkowego” zbiera się całkiem pokaźna suma. Podsumowując, rzeczywiście byłaby to kwota zbyt niska, gdybyśmy kolejkę sprzedawali inwestorowi, ale nie jest zbyt niska jeśli zakładamy sprzedaż mieszkańcom.

  • Obejrzałem filmik i niestety mam wrażenie, że wszystko zmierza w stronę najgorszego w moim mniemaniu rozwiązania, a więc włączenia kolejki do wodociągów. Na temat sprzedaży, czy to 50% udziałów, czy 100% czy jakiegokolwiek wariantu gdzie można by liczyć na jedyne sensowne rozwiązanie, czyli prywatyzację z dokapitalizowaniem, nikt nawet się nie zająknął. Wszyscy jak katarynki powtarzają tę samą treść.

 30. Widać że co poniektórzy wzięli sobie do serca sprzedaż mieszkańcom gminy i zaczęli rozkręcać to i owo.A tak na serio to jest to pomysł na kompletną klapę tej kolejki.Należy nieco ochłonąć.

   • Może zamiast sprzedawać już wszystkim mieszkańcom całość za 2 tys. na twarz,coś na temat zarządzania tym kołchozem?Bo poza wydumanym zadośćuczynieniem za podatki nie widzę jak taka kolejka miałaby działać.

     • Zdaję sobie sprawę z tego,że czytanie ze zrozumieniem jest dosyć trudne.Gdyby jednak się postarać to może się udać.Zatem proponuję przeczytać tekst redakcyjny raz jeszcze i ewentualnie jeszcze raz zwracając szczególnie uwagę na sprawę na problemy z amortyzacją i starać się poszukać zdania na temat złego gospodarowania spółką.Jak już to przeczytasz to spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie;po kiego grzyba zmieniać właściciela?Jeżeli to miałoby służyć promocji przedwyborczej to od biedy można to rozumieć.Każdy sposób może być dobry nawet taki o rozdawnictwie mienia gminnego.Pytanie tylko dlaczego tylko kolejka?Mało to jest w tej gminie majątku do rozdania w ramach rekompensaty za podatki?
      Było się przecież w tej kadencji która była kluczowa dla późniejszych długów gminy i co?Odpowiedź brzmi;ja się wstrzymywałem.

 31. Ciekawe co obiecał Prezesą, po-Wójt że tak są za połączeniem, do niedawna szczególnie Prezes kolejki był na NIE, czyżby kolejne 5 lat rządzenia.

 32. Do bywalec Jeśli już domagasz się czytania ze zrozumieniem i wypisujesz coś pod mim postem, to ten post najpierw przeczytaj sam. Nie dotyczy on dobrego lub złego prowadzenia s-ki kolejowej, w ogóle tego nie roztrząsam, a właśnie jej prywatyzacji. Może się Tobie ten pomysł oczywiście nie podobać, możesz jak napisałeś, uważać, że przyniesie klapę, więc to w takim razie uzasadnij, możesz wreszcie podzielić się swoimi na pewno genialnymi pomysłami, więc tak zrób, a nie zrzędź. Co do kadencji, która była w latach 2010-2014 pisałem o tym wielokrotnie i nie ma sensu, żeby się powtarzać. Nie można też zapomnieć o kadencji 2006-2010, gdzie dewiza „hulaj dusza piekła nie ma”, również miała miejsce, a przykładów jak chociażby „projekty morskie” czy słynna „toaleta w Pobierowie” zatwierdzanych za tej właśnie kadencji, było bez liku. Tak, byłem w stosunku do Wójta w opozycji, a ludzie, którzy poświęcali swój czas przyjeżdżając na sesje, mogą to potwierdzić. Zadowolony?

 33. Stara śpiewka byłych radnych ” ja byłem w opozycji do Wójta” Ciekawe ilu będzie tak pisało po tej kadencji? Dobrze że coś tam jest nagrywane to można zobaczyć jaka walka odchodzi, prawie na śmierć i życie. Oczywiście to sarkazm bo jak widać po za Panem Brzezinskim nikt pytań i wątpliwości nie ma. Trzeba mieć jaja i odrobinę honoru aby się przyznać że też nie było się nieomylnym. I to się tyczy nie tylko Pana Panie Jacku.
  A co do tej nieszczęsnej kolejki o przepraszam kolei dużych prędkości i dużych kosztów to jak Pan sobie wyobraża spółkę z 3tys udziałowców? Kto by wybierał zarząd, kto miałby decydować o dalszym losie tej perełki? Ludzie tu w prostych sprawach nie potrafią się dogadać a co dopiero wybrać kogoś kto będzie zarabiał zapewne za dużo:)) A może by tak ją sprzedać a pieniądze przeznaczyć na całkowitą spłatę długów? A nastepnie przestać nas łupic najwyższymi podatkami, najdroższą wodą i może zacząć inwestować w Nasze miejscowosci w czystą wodę w Bałtyku bo za parę lat już nam tak inne Gminy odskoczą że i tą szybką koleją ich nie dogonimy.

  • Panie Jarku, być może nie ogarnia Pan tematu spółek z udziałowcami czy akcjonariuszami, ale zapewniam Pana, że są takie, które mają 100 tys. udziałowców i więcej, i …………..radzą sobie całkiem dobrze, wybierając zarząd w GŁOSOWANIU. Z czasem, jak to w życiu następuje koncentracja kapitału. jedni swoje udziały sprzedają, inni skupują. Czasami dochodzi do sytuacji, że pojawia się akcjonariusz większościowy, czyli taki, który dysponuje ilością udziałów większą niż 50%. Życie. Jak będzie s-ka dobrze zarządzana, to i wartość udziału będzie rosła i obrót udziałami uaktywni się. Będzie kiepsko zarządzana, to pies z kulawą nogą za nimi się nie obejrzy, ale własność prywatna ma to do siebie, że wymusza na udziałowcach większą dbałość o wyniki s-ki, bo w końcu ich kasa (wartość udziału lub dywidenda) od tego zależy. To tyle tytułem wyjaśnienia obcej dla Pana dziedziny, Panie Jarku. Chciałbym jeszcze, żeby Pan sprecyzował co oznaczają użyte wobec mojej osoby słowa : ” Trzeba mieć jaja i odrobinę honoru aby się przyznać że też nie było się nieomylnym” Ale konkretnie – do jakiej sytuacji, do jakiego mojego działania, Pan się odnosi? Bez ogólników i farmazonów. Prosto i uczciwie. P.S. Tak chwalony przez Pana A.Brzeziński głosował wtedy za „kolejką”. To tak w kwestii wyjaśnienia.

 34. Zdaje się, że sprawy z kolejką idą w złym kierunku, czyli w stronę połączenia z wodociągami. Napiszę więc dosadnie: NIE RÓBCIE GŁUPOT !!! Kolejka potrzebuje takiej formy przekształcenia, która ją dokapitalizuje, czy więc za dawcę kapitału mają służyć wodociągi?Kredyt? Wodociągi i tak mają dość własnych problemów, że wymienię tylko kilka z brzegu : 1) Gołębiewski 2) jakość wody 3) instalacje burzowe 4) osuszanie osadów ściekowych. Zaangażowanie inwestycyjne jeszcze w kolejkę, skończy się albo wykolejeniem, albo podniesieniem opłat za wodę i ścieki. Tylko prywatyzacja kolejki dostarczy jej albo inwestora z kapitałem, albo 3100 inwestorów z małymi kapitałami wpłacanymi za poszczególne udziały.

 35. Cóż na tyle na ile ja się znam na ekonomii i zarządzaniu, to pomysł nie jest głupi tylko logiczny. Wcale się nie dziwię temu wójtowi, że na poważnie rozważa tą opcję. Dokładnie przeczytałem tekst i obejrzałem materiał. Widzę jeden minus – brak na horyzoncie dobrego zarządu. Chyba, że rzeczywiście coś obiecał staremu ale uważam, że jest potrzebna świeża krew jak w całej gminie.

  • No dobrze. Gdzie więc są te korzyści? Mamy obniżenie kosztów związanych z likwidacją rady nadzorczej i etatu księgowej. Mamy obniżenie zysku wodociągów, ze względu na zwiększoną amortyzację. Kolej wąskotorowa jest w strukturze posiadającej zdolność kredytową. ……… jak coś pominąłem, to proszę dopisać. Ale ja zadam inne pytanie, gdzie w tym wszystkim jest korzyść mieszkańca? Przecież nie będzie miał z tego powodu niższej opłaty za wodę lub ścieki. Nie będzie miał kapitału na budowę dróg i chodników, nie będzie miał wreszcie pieniędzy z ewentualnej dywidendy. Nie wiemy także, jak ta podwyższona zdolność kredytowa się skończy, jak przełoży się na cenę wody i ścieków czy opłatę śmieciową. Nie da się uciec od pytania, gdzie jest myślenie o mieszkańcu tej gminy?

 36. Dokładnie , Panie Jacek , co mieszkańcy z tego maja ?! Przecież to co ten Pan PO wyrabia to jest czysta propaganda . Ściema nic więcej . Bo co z tego ze będzie oszczędność ? Jak nic nie mana tego dla nas ze Wodociagi zarobią mln złotych czy 2?! Woda syf , droga , nic więcej . Kręcą jakies propagandowe filmy ( kto za nie płaci ?!) , karmią frazesami , nie rozmawiają o prawdziwych problemach Gminy. Rozpoczęła się samorządowa kampania wyborcza . Nic więcej

  • Zarzucają mojemu pomysłowi oderwanie od realiów i sugerują zejście na ziemię, ale to oni właśnie oderwali się od rzeczywistości. Elity i owszem, będą miały pensje, o których inni mogą tylko pomarzyć. NIECH MAJĄ !!! Najlepsi,czy najmądrzejsi powinni mieć zarobki najwyższe, ale niech nie zapominają o zwyczajnym człowieku. `

 37. Jeśli władza robiąc coś, twierdzi, że to jest dla Was dobre, nie bójcie się pytać, gdzie jest Wasza korzyść? Jeśli władza twierdzi na przykład, że odkupienie od Włochów za ciężkie miliardy banku PEKAO S.A. jest dla Was dobre, to gdzie jest Wasza korzyść? Jeśli twierdzą, że kupno iphona 8 za 3500 zł dla każdego urzędnika jest dla Was dobre, to po prostu pytajcie, gdzie jest Wasza korzyść? Jeśli twierdzą, że dobre jest podniesienie składki na ZUS z 717zł w roku 2008 do 1232zł w roku 2018 to pytajcie, co z tego mieliście? W tym samym czasie np. renta socjalna mego syna wzrosła z niecałych 600zł do 740zł, a dla 30-latka, który zaczął pracę zaraz po studiach, ale dopiero w wieku 30 lat załapał się na etat (i potem przez resztę kariery zarabiał przeciętne wynagrodzenie), stopa zastąpienia – czyli relacja ostatniej pensji do pierwszej emerytury – wyniesie niepełna 35 proc. A to i tak pod warunkiem, że popracuje do 65. roku życia…………. 35% wartości przeciętnego wynagrodzenia za 35 lat pracy (!!!) To OCZYWIŚCIE wszystko dla Waszego dobra. Tymczasem ETYKA naszej cywilizacji, etyka łacińska, stoi w całkowitej sprzeczności z bizantyjskimi ułomnościami władzy. Kłóci się z etatyzmem, z biurokracją, z tworzeniem molochów stawiających na gromadę, państwo, gminę, a depczących jednostkę, tego właśnie zwyczajnego człowieka, doprowadzając w efekcie do stagnacji i bierności. Nasza siła to RÓŻNORODNOŚĆ wynikająca z podmiotowości obywatela. Trzeba więc robić wszystko, aby to obywatel SAM tworzył, a nie tworzono w jego imieniu, jednocześnie nie licząc się z jego potrzebami. Sprowadzając to na nasz grunt, im mniej pieniędzy ma gmina, tym więcej pieniędzy pozostaje w kieszeniach obywateli i tym lepiej są wydawane. Przepraszam, musiałem to napisać, bo jak patrzę co się dookoła nas dzieje to po prostu ……..pi,pi,pi,pi,pi

  • W ogóle nie rozumiem sporu o to, czy dzierżawa miała mieć 15 czy 17 lat. Istotą problemu było określenie „bezprzetargowo” Należało czas dzierżawy wydłużyć do 30 lat i temat rzucić na przetarg. Kto wie, czy nie udałoby się wywalczyć braku zwrotu pieniędzy za przeprowadzoną inwestycję lub bardziej atrakcyjnych warunków, chociaż prawdopodobnie wygrałaby zainteresowana tym osoba Pana Profesora. Nie byłoby jednak tego medialnego smrodu i szydzenia z gminy, która w rozumieniu szydzących, właśnie z powodu lekkomyślności wpadła w finansowe kłopoty. Na usprawiedliwienie radnych dodam, że jak zwykle zostali poddani tej parszywej socjotechnice, polegającej na dostarczaniu dokumentów na ostatnią chwilę.

  • Tak na przyszłość… Wszystkie linki dodawane w komentarzach automatycznie lądują w spamie. Mieliśmy nieco za dużo problemów z zagranicznymi serwisami, reklamującymi wyuzdane atrakcje. Każdy link trzeba weryfikować ręcznie stąd czasem są opóźnienia, za które przepraszamy

 38. Droga Redakcjo. Teraz jesteście tak blisko zródła. Kiedy napiszecie/poinformujecie Mieszkańców Reala o nadchodzącym niebezpieczeństwie dla ich/naszego bytu? Tzn informacji Pana Wójta o zamknięciu kąpieliska w Rewalu na odcinku 300m.

 39. po co czekać na takie informacje,zamknięta będzie cała plaża od Trzęsacza do Niechorza.Pasuje?

  • można jeszcze dodać że pewne towarzystwo ochronne,zamierza dodatkowo powołać firmę pomocy w przeprowadzkach.

 40. Ktoś kto nie wyczuwa sarkazmu powinien czytać tylko nekrologi.Od pewnego czasu,ktoś jest bardzo zainteresowany sianiem niepokoju i zamieszania wokół plaży przy przystani rybackiej.Odcinek morza w tej okolicy był zanieczyszczony zanim pojawili się tam rybacy i sanepid zawsze miał tam spore zastrzeżenia.Przyczyna jest oczywista tylko teraz, nagle ożywiło się pewne towarzystwo i straszy,podcinają suche gałęzie na których siedzi.Bardzo dziwi mnie że w latach minionych takich obaw nie zgłaszano a teraz po zmianach nastąpił taki huragan choć ochrona plaż działa już dobrych kilka lat.

 41. O proszę uderz w stół a nożyce się odezwą. Nie chodzi o rybaków no może i chodzi bo odsunięcie plaży o 300m od bazy pozwoli biednemu bractwu rybackiemu rozbudować się wszerz, wzdłuż i do góry. Ale tu chodzi o dobro Nasze wspólne, nie ma chyba ani jednej osoby w Rewalu która chciałaby zamknięcia kąpieliska na takim odcinku. No bo i jak wytłumaczyć wczasowiczom że główny odcinek Naszego Bałtyku nie nadaje się do kąpieli a już kawałek dalej można z niego korzystać. I nie byłoby sprawy gdyby nie decyzja Wójta o zamknięciu odcinka od bazy rybackiej do ośrodka zdrowia. Co do stowarzyszenia to obchodzi ono mnie tyle co zeszłoroczny śnieg. Ja chcę tylko zarobić na życie tak jak chyba większość mieszkańców. Wiecznie tylko rybacy i rybacy pępek świata i Rewala.

 42. „Wiecznie tylko rybacy i rybacy pępek świata i Rewala”

  Gdy jeszcze nie było w tej zwykłej nie odróżniającej się niczym od innych wsi hoteli, rybacy już działali więc jak by nie patrzeć pępek Rewala od kilkudziesięciu lat. :]

Comments are closed.