Mamy dla Państwa sensacyjną wiadomość. 20 maja Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania skierował do Premier Beaty Szydło wniosek o odwołanie Wójta Gminy Rewal. Uzyskany od rzecznika prasowego Wojewody oficjalny komunikat w tej sprawie sprawie publikujemy poniżej w całości.

Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania skierował do Prezes Rady Ministrów wniosek o odwołanie Roberta Skraburskiego ze stanowiska wójta Gminy Rewal.

Możliwość odwołania wójta daje ustawa o samorządzie gminnym: „jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta

– Mimo wezwania w styczniu tego roku wójta do zaprzestania naruszeń prawa, sytuacja w gminie Rewal nie uległa poprawie – mówi wojewoda Jania – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdza moje obawy: wezwanie nie przyniosło skutku i w dalszym ciągu pogłębiają się kłopoty finansowe Rewala.

Najważniejsze zarzuty to:

 • zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach bez poszanowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, co doprowadziło do nadmiernego zadłużenia gminy (wg danych z RIO na dzień 29 marca 2016 to nieco ponad 140 mln., z czego połowa to zadłużenie w parabankach)
 • zaniechanie występowania do RIO z wnioskami o wydawanie stosownych opinii
  w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek w parabankach
 • nieprzedstawianie faktycznych danych o stanie gospodarki finansowej gminy, zarówno Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak i Radzie Gminy Rewal
 • nieujmowanie w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy zawieranych umów z parabankami

„(…) zebrane przez RIO w Szczecinie ustalenia podczas kontroli dowodzą, że kondycja finansowa gminy Rewal jest katastrofalna, a winę za to ponosi Pan wójt Robert Skaraburski. Niewątpliwie wezwanie wójta do zaprzestania naruszeń prawa nie przyniosło pożądanego efektu. Wójt w dalszym ciągu dopuszcza się naruszeń przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych” – czytamy w piśmie wojewody do Premier.

– Mam nadzieję, że jak w przypadku Ostrowic, pani Premier pozytywnie ustosunkuje się do mojego wniosku – mówi wojewoda Jania.

Agnieszka Muchla
Rzecznik prasowy wojewody

11 Komentarze

 1. „a innym razem lasy kosił,
  spadał ostrzem z gór,
  młody był, Bogiem był i gnał wolny tak”

 2. Ja bym wywalił połowę urzędasów z Rewala,a jako pierwszego niesympatycznego Pana H.,który robi łaskę zamiast pomagać petentom.

 3. Pan H. to WŁADZA, WŁADZA, WŁADZA, relikt z czasów PRL. Wspierany przez Wójta. Zaprzeczenie urzędnika na dzisiejsze czasy.

 4. Jeżeli mówicie o Panu M.H to faktycznie niesympatyczny typek. Jedni budują 200m na 300m2 inni mogą tyle ile Wielmożny Pan Pozwoli..

 5. To niech mieszkańcy zrobią referendum do odwołania rady. Samo biadolenie na Widokach to za mało . Wszyscy tylko pitolą a nikt nie chce siedzenia ruszyć

 6. Stołek wójta chyba jest wyposażony w jakieś złoty czopek ze tak mocno chce on na nim zostać. Co do rady to wiadomo kto tam jest żołnierzem wójta i powinno się takie osoby namawiać żeby odeszły że swoim guru bo tylko szkodzą. A no i należy wspomnieć o jednym z największych problemów urzednikow czyli o pani sekretarz (ikona mobbingu) ?
  Cała ta instytucja z decydentami i wykonawcami decyzji to jeden wielki bezsensowny żart. Już czas na naprawe

 7. widzieliście parking dla mieszkańców ul.Krótkiej??Nie ,to koniecznie trzeba pokazać całej Polsce.Jakie to szkoły trzeba skończyć,żeby coś takiego wymysleć.A gdzie zwykły ludzki szacunek dla ludzi.

Comments are closed.