W poniedziałek 6 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy. Uchwała przygotowywana jest przez Komisję Rewizyjną i może mieć jedną z dwóch form: udzielenie lub nieudzielenie Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa, wystawiła (jak zwykle) niezwykle krytyczną opinię na ten temat i rekomendowała nieudzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna przychyliła się do tej opinii i dokument o takim brzmieniu przedstawiono Radzie pod głosowanie.

Głosowanie odbyło się w okrojonym składzie gdyż nieobecni byli: Andrzej Brzeziński, Małgorzata Ciszek-Lewicka, Ryszard Gutowski i Zbigniew Rydzyński. Aby uchwała była ważna, konieczne było uzyskanie większości bezwzględnej. Tak też się stało, z 11 obecnych 8 radnych było „za” (Krzysztof Cepek, Jacek Domański, Barbara Kral, Rafał Mielcarek, Marzena Salamon, Barbara Szewczyk, Agnieszka Tasarz i Paweł Żoła), 2 wstrzymało się od głosu (Mateusz Matecki i Marcin Ryczko) natomiast przeciw samotnie wystąpił Bogusław Woźniak.

Jeżeli RIO zatwierdzi tą uchwałę to otwarta zostanie droga do podjęcia przez Radę uchwały o referendum w sprawie odwołania Wójta ze stanowiska. Decyzja taka może być podjęta przez Radę nie wcześniej niż za 14 dni. Pytani przez nas radni potwierdzili, że rozważają taką możliwość, ale nie chcą się spieszyć, gdyż taka decyzja oznaczałaby uruchomienie „zegara wyborczego”. W konsekwencji mogłoby się okazać, że ewentualne referendum wypadłoby w środku wakacji.

Wygląda na to, że być może w drugiej połowie roku czekają nas referendum i kolejne wybory. Czas pokaże, jak sytuacja się rozwinie.

Link do uchwały »

1 komentarz

Comments are closed.