Dziś odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Szczecinie, podczas którego rozpoznawano odwołanie obecnego wójta gminy Rewal wobec nałożonych na niego przez szczecińską Prokuraturę Okręgową środków zapobiegawczych.

Przypomnijmy, że jednym z zastosowanych środków jest zakaz pełnienia funkcji wójta, dlatego też decyzja sądu miała znaczenie nie tylko dla obu stron, ale też dla mieszkańców całej naszej społeczności. Jak udało nam się dowiedzieć, decyzją sądu wspomniane środki zostaną utrzymane w mocy. Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania sądowego oskarżony Robert S. nie będzie mógł pełnić funkcji wójta.

Rzecznik Prokuratury Joanna Biranowska-Sochalska stwierdziła ponadto, że śledztwo w tej sprawie w dalszym ciągu trwa i zbierane są kolejne dowody. Dla dobra postępowania prokuratura powstrzymuje się od komentarzy na temat dzisiejszej decyzji sądu.