Wydarzenia ostatnich dni okazały się niemal „trzęsieniem ziemi” dla naszej małej społeczności. Powstaje więc pytanie, jaki będą miały wpływ na nasze sprawy bieżące oraz na przyszłość.

Na dzień dzisiejszy wójt został, na wniosek prokuratury, zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych w związku z postawionymi mu zarzutami. Oprócz tego prokuratura nałożyła na niego szereg innych obostrzeń. Środki te wydają się drakońskie, więc zapytaliśmy rzecznika prokuratury, czym są motywowane. W odpowiedzi usłyszeliśmy znaną formułkę, że z uwagi na dobro śledztwa nie mogą udzielić pełnej informacji, ale jednocześnie dowiedzieliśmy się, iż zgromadzony materiał dowodowy jest na tyle poważny, że owe środki zapobiegawcze są całkowicie adekwatne.

Wójt ma 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję prokuratury i zamierza to uczynić.

Jeżeli sąd uzna wniosek prokuratury za zasadny to prawdopodobnie już do końca kadencji nie wróci do kierowania gminą Rewal. Może być i tak, że wniosek zostanie oddalony i wójt powróci na stanowisko. W takiej sytuacji będzie nadal wykonywać swoje obowiązki do czasu procesu a pewnie i dłużej.

Jak to się stało, że pani sekretarz pełni obecnie funkcję wójta gminy Rewal?

Robert S. (brzmi to okropnie, ale taka formuła jest niezbędna) zaczynał swoją karierę samorządową od stanowiska zastępcy wójta Konstantego T. Oświęcimskiego, aby później zasiąść na fotelu wójta. Nie powołał wówczas nikogo na stanowisko zastępcy. Ten stan trwał przez ponad 10 lat. Sytuacja zmieniła się 14 czerwca br., kiedy powołał na swojego zastępcę sekretarz urzędu gminy Rewal – Wiolettę Brzezińską. Fakt ten pozostał tajemnicą do momentu postawienia zarzutów. Trudno zgadywać, jakie powody miał wójt, aby podjąć taką decyzję, ale z perspektywy czasu można stwierdzić, że była jak najbardziej słuszna. Ciągłość wykonywania zadań samorządowych oraz funkcjonowania samorządu jest kwestią nadrzędną.

Jest jeszcze jedna kwestia, która pozostaje bez wyjaśnienia, co dzieje się z wnioskiem o odwołanie Wójta z czerwca 2016? Zapytaliśmy o to Rzecznika Wojewody Zachodniopomorskiego i uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

Prezes Rady Ministrów nie wydał zarządzenia w sprawie odwołania Pana Roberta S.ze stanowiska Wójta Gminy Rewal. Okoliczność zastosowania przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych nie ma wpływu na realizację tego uprawnienia przez Panią Premier, a zatem zarządzenie może zostać wydane, a w efekcie wyznaczenie osoby w trybie art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, która pełniłaby funkcję wójta – także jest możliwe.

Oznacza to, że te dwie sprawy nie mogą być łączone ale jeśli Pani Premier uzna to za zasadne, ciągle może zostać powołany w Gminie Rewal zarząd komisaryczny.

Najbardziej kuriozalnym aspektem całej tej sytuacji jest to, że wczoraj wójt Robert S. po raz pierwszy w obecnej kadencji dostał absolutorium za wykonanie budżetu!

Co dalej? Odpowiedź jest prosta: to zależy. Od czego? Głównie od chęci współpracy osoby pełniącej obowiązki wójta z radą gminy. Na wczorajszej sesji wszyscy składali takie deklaracje. Wydaje się zatem, że przy sprzyjających okolicznościach możemy w spokoju dotrwać do końca kadencji.