12 marca 2016 roku Wolontariusze zrzeszeni w Klubie, który działa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Rewalu, udali się do Sadlna, gdzie zajmowali się odchwaszczaniem poniemieckiego cmentarza.

Przed organizacją kolejnego etapu prac, koordynatorzy przypomnieli młodzieży koleje lokalnych obiektów, pozostałych po zakończeniu II wojny światowej. Konieczność dbania o spuściznę kulturalną, jest obowiązkiem każdej społeczności, jeżeli pragnie nazywać się społecznością europejską i cywilizowaną.

Z dumą zaobserwowaliśmy pozytywne i pełne zaangażowania podejście młodych ludzi do kwestii przywrócenia temu miejscu przynajmniej części godnego wizerunku. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace na zarośniętym chwastami i krzewami cmentarzu, a obecnie wykonaliśmy ich kolejny etap. Nie oznacza to wcale, że było łatwiej niż podczas rozpoczęcia, o nie! Chłopcy jechali przygotowani na spory wysiłek i zmagania z zapomnianymi i rosnącymi sobie spokojnie przez wiele lat krzewami i chwastami. Po pierwszych przeciąganiach, trzeba było zebrać siły i wziąć się ostro do dzieła.
Kilka godzin rzetelnej pracy, wyrywania zdziczałych krzewów, wynoszenia uschniętych gałęzi i chwastów i obszar nadający się do przejścia, powiększył się o kolejny teren.

Aż miło było przejść po wytyczonych przed wieloma latami ścieżkach, na których już nie potyka się o kłujące krzewy i wystające konary.

Do odchwaszczenia pozostało jeszcze więcej niż połowa terenu, praca jest ciężka i posuwa się wolno, ale już ten odsłonięty plac daje poczucie satysfakcji i dobrze wykonanej pracy.
Po trudnej pracy wolontariusze zostali zaproszeni przez P. Jolantę Bączyk- Jankowską, sołtysa Sadlna, na poczęstunek przy ognisku, gdzie chłopcy z przyjemnością słuchali pochwał za swój wkład pracy i zaangażowanie w przywracanie staremu cmentarzowi jego oblicza.

W akcji brali udział:
Kamil Ignasiak
Piotr Szereszowski
Aron Wuttka
Maciej Łupkowski
Michał Dziewiątkowski
Dominik Hennig
Dawid Sumiński

https://www.facebook.com/mowrewal/?fref=nf

3 Komentarze

  1. Taka inicjatywa i praca budzi podziw i szacunek. Dziękuję w imieniu swoim i naszych sąsiadów w czasie. 🙂

Comments are closed.