Budowa zagrody datowana jest na przełom XVIII i XIX wieku, o czym świadczy charakterystyczna konstrukcja budynku – połączenie drewna i gliny. Niestety, materiał ten okazał się niezbyt trwałym surowcem i niszczejącą budowlę wzmocniono cegłami. Zagroda jest przykładem gospodarstwa agrarnego, gdzie obok części mieszkalnej występują elementy gospodarcze, takie jak spichlerz, obora, stajnie i chlew. Wszystko to mieści się pod jednym zadaszeniem, pokrytym trzciną. Wybudowanie tej zagrody na planie czworoboku, z budynkami otaczającymi podwórko i jedną tylko drewnianą bramą z niewielką furtką obok zapewniało bezpieczeństwo domostwa. Nie było bowiem sytuacji, w której gospodarz nie widziałby wchodzących gości.