Zapraszamy do wspólnego tworzenia „Mapy Zagrożeń” – istotnego narzędzia procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.

W dniu 25.02.2016r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej UG w Rewalu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Policji w sprawie tworzenia map zagrożeń. Mapy zagrożeń, realizowane są na zasadzie partnerstwa międzyinstytucjonalnego i społecznego. Przy tworzeniu takich map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb. Ich tworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z założenia „mapy zagrożeń” mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją, w celu ujawnienia i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.

nadkom. Marcin Ryczko
Komendant Komisariatu Policji w Rewalu