minaPod koniec ubiegłego tygodnia trafiło do Rady Gminy zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pawła Żoły.

zarzadzenie_zastepczeSprawa ciągnęła się bardzo długo, bo od lata ubiegłego roku. Międzyczasie nastąpiły zmiany personalne w ramach administracji rządowej. Dlatego też nowy wojewoda Piotr Jania opierał się na wytycznych otrzymanych od Ministra Finansów jeszcze z poprzedniego rządu.

Zarządzenie o wygaśnięciu mandatu radnego Pawła Żoły, podobnie jak to było w przypadku Agnieszki Tasarz, nie oznacza automatycznej utraty tego mandatu. Od daty doręczenia liczone jest 30 dni, w ciągu których można się od decyzji odwołać. Jak nas poinformował sam zainteresowany, poważnie rozważa skorzystanie z takiej opcji, gdyż nie czuje się winnym postawionych mu zarzutów. Wspominał o tym w oświadczeniu, które publikowaliśmy na naszych łamach. Gdyby zdecydował się na odwołanie, wówczas rozstrzygnięciem sporu zajmie się sąd administracyjny na szczeblu wojewódzkim. Przykład Agnieszki Tasarz pokazuje, że nie należy się spodziewać rychłego zakończenia sprawy.