Dziś, czyli w czwartek, o godzinie 18:00 odbędzie się w Rewalu zebranie wiejskie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. W programie przewidziano kilka ważnych spraw między innymi: bezpieczeństwa w okresie nadchodzącego sezonu i organizacji ruchu w miejscowości, prawa mieszkańców do decydowania w sprawach ważnych dla miejscowości oraz planów zagospodarowania miejscowości.

Pan Wójt Gminy przedstawi informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi oraz stanu finansów Gminy Rewal i planu naprawczego.

Jednak wydaje się, że główny temat pojawił się niemalże z dnia na dzień.

Sprawa dotyczy bazy rybackiej. Wczoraj wójt gminy Rewal wysłał odpowiedź na zapytanie z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przedmiotem zapytania był wniosek Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków reprezentującego rybaków z naszej gminy w kwestii przywrócenia prawa własności do terenów, na których znajdują się bazy rybackie, na rzecz Skarbu Państwa.
Zobacz dokument…

Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu na godzinę 18.00 na dzisiejsze zebranie wiejskie.