Zebranie Wiejskie w Pobierowie

Zawiadamiam, że 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Pobierowa
w Zespole Szkól Ogólnokształcących im. Jana Pawła II,
ul. Kościuszki 2 w Pobierowie

Proponowany porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie qorum (na podstawie listy obecności);
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Informacje Wójta Gminy:
a) dotyczące realizacji budżetu Gminy na 2016 rok;
b) dotyczące stanu zmianą organizacji ruch;
c) dotyczące przygotowań do sezonu letniego;
4) Informacje sołtysa:
a) sprawy bieżące:
b) podjęte działania;
c) plany na najbliższą przyszłość;
d) planowane imprezy.
5) Uchwalenie projektu Statutu Sołectwa Pobierowo.
6) Wolne wnioski.
7) Zamknięcie obrad

SERDECZNIE ZAPRASZAM
SOŁTYS POBIEROWA
Iwona Zacharczuk