OGŁOSZENIE

Sołtysa Sołectwa Pobierowo z dnia 22 października 2018 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Sołectwa Pobierowo

zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zebranie odbędzie się w dniu 30 października 2018 r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, przy ul. Kościuszki 2

 

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podsumowanie sezonu.
5. Sprawozdanie z działalności radnych – podsumowanie kadencji.
6. Przedstawienie wyników wyborów samorządowych z dn. 21 października 2018 r.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

 

 

Serdecznie zapraszam
Wasz Sołtys
Iwona Zacharczuk