W piątek, 25 sierpnia, podczas 2 pierwszych kursów Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej będzie można wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i dowiedzieć się, jak poradzić sobie z reanimacją człowieka leżącego pomiędzy siedzeniami pociągu w czasie jazdy. W pokazach wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Proobronnego Gryf Tactical Group Gryfice.

Projekt realizowany przy współpracy z Nadmorską Koleją Wąskotorową ma celu zapoznanie pasażerów z technikami skutecznego niesienia pomocy w warunkach znacznie utrudnionych, w trudno dostępnych miejscach, takich jak ciasne przejścia, czy wagony pociągów. Krótkie szkolenia podczas jazdy pociągu mają wyrobić w odbiorcach umiejętność kontrolowania emocji, nie ulegania panice i unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego lub stanowić zagrożenie dla samego ratującego.

Pomimo popularyzacji w mediach tematów dotyczących ratownictwa medycznego, powszechna znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach ciągle jeszcze nie jest wystarczająca. Warto podkreślić, że niezmiernie ważną rolę w ratowaniu poszkodowanych odgrywają osoby przygodne, które znajdują sie w miejscu zdarzenia. Często o dalszym życiu, czy zdrowiu osoby poszkodowanej decydują właśnie pierwsze minuty po wstrzymaniu akcji serca i to, czy w ciągu złotych trzech minut podjęte zostaną odpowiednie działania, przywracające czynności życiowe. Warto, więc znać podstawowe zasady niesienia pierwszej pomocy, tak, aby pomagać, a nie szkodzić.

Podczas piątkowej przejażdżki wąskotorówką (wyjazd z Gryfic o 8:40) będzie można poznać techniki resuscytacji krążeniowo – oddechowej w warunkach utrudnionych oraz nauczyć się wykonania prowizorycznego usztywnienia kręgosłupa.

Przypomnijmy, że resuscytacja to utrzymanie przepływu krwi przez mózg i miesień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia, wykonywane metodą ucisków na klatkę piersiową, połączone z wprowadzaniem powietrza do płuc osoby poszkodowanej, zwane potocznie sztucznym oddychaniem. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa trzykrotnie prawdopodobieństwo przeżycia poszkodowanego.

Stowarzyszenie pro obronne Gryf Tactical Group Gryfice to działająca już niemal 2 lata grupa pasjonatów, która w swoich szeregach skupia m.in. ratowników medycznych, pracowników ochrony, żołnierzy zawodowych oraz rezerwistów. Główną formą aktywności stowarzyszenia jest działalność treningowo-szkoleniowa z zakresu podstawy ratownictwa (Medycyny Pola Walki – TCCC), udzielania pierwszej pomocy, a także szkolenia z zakresu podstaw strzelectwa wyborowego, budowania kamuflażu, działań logistyczno – zabezpieczeniowych, ochrony VIP-a oraz technik poszukiwawczo-ratowniczych. Działalność stowarzyszenia to także wyjazdy na eventy sportowe, udział w akcjach prewencyjnych, treningi i szkolenia taktyczne oraz gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach działań antykryzysowych.