W  dniu 19 czerwca 2015r. odbył się finał przedsięwzięcia programu ,,Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Urząd Marszałkowski. Uroczyście, w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, uhonorowano placówki oświatowe, które w bieżącym roku szkolnym zrealizowały najciekawsze pomysły profilaktyczne, zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej jak i działań prewencyjnych w obszarze unikania zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej.

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu znalazł się w gronie laureatów, którzy zrealizowali najciekawsze inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Konkurencja była bardzo duża ponieważ do realizacji programu przystąpiło 171 szkół z całego województwa. Tym bardziej cieszy nas nasze wyróżnienie i zdobycie honorowego certyfikatu. Koordynatorzy programu w szkole pani Tatiana Sztukin i pani pedagog Magdalena Walczyk cały rok szkolny systematycznie uczestniczyły w zajęciach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Zdobyte umiejętności i wiedzę z obszaru postępowania z osobą nieletnią, budowania szkolnych procedur bezpieczeństwa a także stałej formy wymiany doświadczeń na temat bezpieczeństwa w szkole przenosiły na grunt szkoły. Inicjatywy profilaktyczne, które zrealizowano w szkole można znaleźć w zakładce sprawozdania na stronie http://bip.zss.rewal.pl Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dyrekcji szkoły, rodzicom, przedstawicielom Policji w Gryficach i w Rewalu, którzy uczestniczyli w realizacji programu ,,Bezpieczna Szkoła”.

Tatiana Sztukin

bezpieczna_szkola_bg