16 i 17 kwietnia br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się XLV Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich, na którym wybrane zostały nowe władze Związku. Na kolejną kadencję prezesem Związku został wybrany Andrzej Bojanowski – wiceprezydent Gdańska, a jego zastępcą ponownie Piotr Jania – reprezentujący miasto Szczecin. Ponadto członkami zarządu zostali Waldemar Śmigielski z Darłowa i Zbigniew Walczak z Gniewina. W maju skład Zarządu zostanie uzupełniony o delegata z Elbląga, co wynika z parytetu terytorialnego. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani; Ludwika Cierocka z Krokowej, Katarzyna Kutereba-Gnitecka z Międzyzdrojów i Grzegorz Jóźwiak z Dziwnowa. Delegatem naszej gminy do ZMiGM jest przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Tasarz, która debiutowała w tej roli na Walnym Zebraniu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się poseł Konstanty Oświęcimski – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej, Wiesław Byczkiewicz – wicemarszałek pomorski, były Prezes ZMiGM oraz przedstawiciele urzędów morskich.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o ochronie brzegów morskich przed ekspansją Bałtyku, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa stało się dużym problemem w strefie nadmorskiej. Szeroko omawiano planowaną nowelizację ustawy o ochronie brzegów morskich. Wyczerpujących wyjaśnień w tej sprawie udzielił delegatom poseł Konstanty Oświęcimski, doskonale zorientowany w tym temacie. Wiele miejsca poświęcono również dyskusji o planowanym wprowadzeniu nowych uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i zmiany granic pasa technicznego nad morzem. Według samorządowców, zmiany te mogą ograniczyć rozwój gmin. Z map ryzyka wynika, że obszar szczególnego zagrożenia powodzią obejmuje znaczne części miast i gmin, zabudowane, a także przeznaczone pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Delegaci przyjęli uchwałę – Apel do Sejmu, Senatu i Rządu RP o zmianę tych uwarunkowań.

Jan Trafny