Dzień 19 października był szczególny dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu. W obecności rodziców, zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Uczniowie przybyli do szkoły w strojach galowych.
Na początku pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Poradzili sobie świetnie – śpiewając piosenki, recytując wiersze. Wykonując kolejne zadanie, które polegało na odczytaniu odpowiedzi zadanej zagadki uczniowie udowodnili, że radzą sobie z czytaniem. Pokazali też, że nawet po zjedzeniu kawałka cytryny potrafią się do wszystkich uśmiechnąć.

Kulminacyjnym punktem imprezy było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.
Następnie uczniowie zostali pasowani przez panią dyrektor Ewę Łozdowską na uczniów Szkoły Podstawowej w Niechorzu przy pomocy symbolicznego ołówka. Wychowawczyni wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy, pani dyrektor – legitymacje szkolne, Samorząd Uczniowski obdarował ich rożkami obfitości, a koleżanki i koledzy z klasy II podarowali przydatne przybory szkolne. O uczniach klasy I pamiętała też Rada Rodziców naszej szkoły wręczając im słowniki ortograficzne. Na koniec uroczystości były pamiątkowe zdjęcia, a po nich słodki poczęstunek.
Wszystkim pierwszoklasistom życzę sukcesów w nauce i jak najlepszych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie. Natomiast rodzicom gratuluję tak wspaniałych pociech oraz dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie poczęstunku.
Wychowawca klasy I
Elżbieta Jasińska
Zdjęcia: Karina Romul-Kopeć